Okoljevarstveni tehniki v Belinki

Ponedeljek je dan za oglede za dijake O4C in 2. 12. 2019 so si ogledali proizvodnjo za Belinko – Belles, razvojni laboratorij in poslušali predavanje o lesu in njegovi zaščiti. Kot okoljevarstveniki so ugotovili, kaj vse je potrebno narediti, da se deluje po zakonodajnih predpisih in ne onesnažuje okolja, pa še Belinkine proizvode so spoznali in gostoljubnost njihovih delavcev.

O4C v TE-TOLu

V ponedeljek 11. 11. 2019 so dijaki O4C obiskali laboratorij za vode v Te-Tolu, si ogledali operativni monitoring za analizo pH, vsebnosti O2 in električno prevodnost tehnološke vode – pare ter si na licu mesta pogledali način mehčanja vode z ionsko izmenjavo. Poslušali so tudi predavanja o proizvodnji toplotna in električne energije ter si to tudi v samem obratu pogledali.

O3C v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana

V sredo, 23. oktobra 2019, so dijaki 3. letnika, smer okoljevarstveni tehnik, odšli na strokovni ogled laboratorija za trda goriva v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, TE – TOL Ljubljana. Seznanili so se z ustreznimi metodami določanja kvalitete biomase in premoga. Poslušali so predavanja o delu pooblaščenke za varstvo okolja in se s tem seznanili s svojim bodočim poklicem. Poleg tega pa so si ogledali še njihov zaščiten prostor za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov.

Okoljevarstveni tehniki na terenskih vajah

V idealnih vremenskih razmerah v četrtek, 17. 10. 2019, smo terenske vaje izvedli optimalno! Dijaki, organizirani v pet skupin, so najprej premerili preučevano območje, nato pa kartirali invazivne rastline: japonski dresnik, octovec, nebinovko, ambrozijo, kanadsko rozgo. Na karte so vnesli lokacije rastišč in popisali velikosti rastišč. O vsaki preučevani rastlini bodo poiskali osnovne podatke, izračunali delež prisotnosti rastline na preučevani parceli ter pripravili poročilo o terenskih vajah. Tokrat kislih obrazov ni bilo videti, zato je tudi fotografij nekaj več!

Terenske vaje z O2C

Ko se je potrebno odpraviti na teren, pravi okoljevarstveniki ne poznamo “neugodnih razmer”! To smo dokazali 10. 10. 2019, ko smo kljub močnemu dežju izvedli terenske vaje. V celoti smo obhodili preučevano območje in prepoznavali invazivne tujerodne rastline. Nekaj dijakov se je izjemno izkazalo – znanje, pridobljeno na predavanju in strokovnem sprehodu na vajah prejšnji teden, so s pridom uporabili in pravilno določili skoraj vse rastline. Le-ti so s sončnim nasmehom in zavzetostjo veliko prispevali k pozitivnemu vzdušju, ki bi ga sicer lahko pokvarila peščica nejevoljnežev, ki so ugotavljali, da “ne marajo dežja”. Upajmo na sončno vremensko napoved, da bi prihodnjič vsi uspešno opravili terenske vaje!