Select Page

NOV IZOBRAŽEVALNI PROGRAM V ŠOL. LETU 2022/23:

 STROKOVNA GIMNAZIJA

Zaključek šolanja: GIMNAZIJSKI MATURANT

Motivacija:

Želite študirati arhitekturo?
Si zamišljate, da bi bili nekoč magister inženir gradbeništva ali geodezije?
Mogoče čisto po tihem celo sanjate, da bi nekoč soustvarjali znanost na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije?

Arhitektura, gradbeništvo in geodezija se povezujejo v umetniško-tehnični znanstveni trojček na področju oblikovanja in gradnje objektov od njihove idejno projektne zasnove, umestitve v prostor, do operativno tehnične izvedbe.
Strokovna gimnazija na SGGOŠ Ljubljana je namenjena dijakom, ki želijo svoj tehnični talent in čut za oblikovanje gojiti in nadgrajevati na področjih arhitekture, gradbeništva in geodezije, tako na operativno tehničnem inženirskem nivoju kot na nivoju znanosti.

Trajanje programa: Štiri leta.

Pridobljena znanja:
Izobraževalni program strokovne gimnazije je zasnovan tako, da 75-80 % predmetnika sestavljajo splošno teoretične naravoslovne in družboslovne vsebine, enako kot na splošni gimnaziji, preostali del predmetnika pa je namenjen strokovno teoretičnim znanjem s področij arhitekture, gradbeništva in geodezije. Dijaki se v strokovnem delu učnih vsebin seznanijo tudi s projektiranjem, ločeno po posameznih inženirskih področjih.
Predmetnik prvega letnika je v celoti sestavljen iz splošnih predmetov. V drugem letniku se dijaki prvič srečajo z osnovnimi strokovnimi učnimi vsebinami, zadnja dva letnika strokovne gimnazije pa dijake že usmerjata v prednostne strokovne usmeritve, ki neposredno vodijo na univerzitetni študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije.
Dijakom, ki se boste odločili za študij arhitekture, bo šola v okviru svojih zmožnosti ponudila tudi pripravo na sprejemni izpit.

Zaključek izobraževanja:
Program strokovne gimnazije je gimnazijski program s prej opisano strokovno usmeritvijo, ki traja štiri leta in se zaključi s splošno maturo, ki je sestavljena iz naslednjih predmetov:
– slovenščina, prvi tuj jezik (angleščina ali nemščina) in matematika,
– izbirni predmet: drugi tuj jezik (nemščina ali ruščina), fizika, sociologija ali psihologija, zgodovina in
– izbirni strokovni predmet iz nabora strokovnih predmetov tehniške gimnazije.

Kam po maturi?
Maturant strokovne gimnazije se praviloma vpiše na univerzitetni študij, v našem primeru na študij arhitekture, gradbeništva ali geodezije. Seveda pa se naš maturant, enako kot maturant splošne gimnazije, lahko vpiše na kateri koli drug študijski program.

Predavanje o plazovih

Predavanje o plazovih

16. novembra 2023 nas je pri pouku geografije obiskal dr. Blaž Komac.

(Ne)varna uporaba mobilnega telefona

(Ne)varna uporaba mobilnega telefona

Na natečaju Ozaveščanje o varni in koristni uporabi mobilnega telefona so s svojim kratkim filmčkom zmagali dijaki razreda TeG1.

Raziskovalna naloga

Raziskovalna naloga

Klemen Tomazin, TeG1, se je zelo uspešno uvrstil v 1. krog državnega tekmovanja in dosegel 100/100 točk.

Državno prvenstvo v šahu

Državno prvenstvo v šahu

Ajde Lapanje TeG1 je na srednješolskem državnem prvenstvu v pospešenem šahu dosegla 12. mesto.

Dostopnost