O4C v Nacionalnem inštitutu za biologijo

Dijaki O4C so 9. 10. 2019 najprej izvedli terenske vaje ob potoku Glinščica. Merili so pretok, pH, električno prevodnost, temperaturo vode in zemlje ob brežini. Spoznali so regulacijo potoka in vpliv tega na potok in okolje. Nato so odšli v Nacionalni inštitut za biologijo, kjer so spoznali delo raziskovalcev na oddelku za biotehnologijo, genetsko toksikologijo in biologijo raka ter na oddelku za raziskave organizmov in ekosistemov. Izvedeli so mnogo novih reči, ki jih lahko povežejo s svojim bodočim poklicem.

LIFE Artemis

2. terenske vaje za dijake 2. letnika smeri okoljevarstveni tehnik smo izvedli v sodelovanju s strokovnjaki Gozdarskega inštituta RS in organizacije LIFE Artemis. Po uvodnem predavanju o invazivnih tujerodnih rastlinah smo na vodenem sprehodu po Rožniku spoznavali, prepoznavali in vnesli v aplikacijo invazivne tujerodne vrste. Tako smo se dobro pripravili na naslednje terenske vaje, ko bomo kartirali invazivne tujerodne rastline v bližini šole.

Prve terenske vaje za okoljevarstvene tehnike

 

Pri strokovnem modul Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine smo dijakinje in dijaki 2. letnika, smeri okoljevarstveni tehnik, 1. terenske vaje v tem šolskem letu opravili kar na »domačem terenu«. V okolici šole smo izvedli skiciranje in kartiranje dveh šolskih zelenic ter ponovili osnove orientacije. Za izbrano drevo smo ugotavljali dimenzije, opisali vitalnost drevesa ter v knjižnici poiskali osnovne podatke o drevesni vrsti. Ob tem smo ponovili pravila citiranja in navajanja virov. Na najlepši možni način – s poukom na terenu v sončnem dnevu – smo se poslovili od letošnjega poletja.

 

Okoljevarstveni tehniki na ogledu samozadostne bivalne enote

Kaj pomeni pojem samozadostna bivalna enota? To pomeni, da si sama proizvede dovolj energije za kakovostno bivanje, da sama poskrbi za porabo vode, da sama poskrbi za odpadke in odpadno vodo, ne da bi bila priključena na katerikoli sistem. Večino teh dejstev so dijaki O3C videli na obisku v Trnovskem parku. Vse jim je podrobno in strokovno razložil profesor s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Dijaki so se strinjali, da je marsikaj mogoče narediti, če je le volja in znanje o alternativnih virih energije, izolaciji, zajemanju deževnice in ustrezni tehnologiji čiščenja za pripravo pitne vode in odpadne vode, kot tudi kompostiranje blata.

Okoljevarstveni tehniki na Inštitutu Jožef Stefan

Dijaki O4C so v ponedeljek 9. septembra 2019 obiskali šolski center Inštituta Jožef Stefan. Inštruktor za učenje operaterjev, ki delajo v jedrski elektrarni Krško, je našim dijakom izvedel poskuse na temo različnih vrst radioaktivnosti. Pogovorili so se tudi o prednostih jedrske energije in spoznali raziskovalni jedrski reaktor ter njegov pomen v okoljevarstvu. Nato pa so spoznali še naloge in delovanje Agencije za radioaktivne odpadke. Poučili so se o zaščiti in radioaktivni varnosti in pokukali v skladišče z radioaktivnimi odpadki. Zopet smo bogatejši za nova znanja.

Okoljevarstveniki na ekskurziji – 25. 4. 2019

25. aprila 2019 je bil lep sončen dan, ki so ga dijaki O3C preživeli na ogledu privatne kompostarne v Podnartu (ta se ukvarja tudi s postavitvijo zelenih sten), v Garden Villageu na Bledu in raziskavi bližnjih blejskih voda. V kompostarni jim je prijazen lastnik razložil vse o tehnologiji; videli so tudi delovanje velikega stroja za obračanje kompostnih kupov in majhne ameriške deževnike, ki pomagajo pri delu komposta.
V Garden Villageu so si ogledali pravi ekoturizem z vso ustrezno, naravi prijazno tehnologijo. Tam so dijake tudi pogostili z domačimi prigrizki in domačo pijačo. V Zaki ob Blejskem jezeru pa so dijaki preverjali kakovost vode s šolskimi pripomočki.