Dijaška skupnost

Člani dijaške skupnosti (DS) so vsi dijaki SGGOŠ Ljubljana. Aktivnosti DS vodijo in usmerjajo predstavniki vseh oddelčnih skupnosti, ki izvolijo predsednika, namestnika in tajnika DS. Predsednik sklicuje srečanja DS in se udeležuje sestankov DS na občinski in državni ravni. DS ima svojega mentorja, ki ga imenuje ravnatelj izmed strokovnih delavcev. DS oblikuje predloge, mnenja in pobude za boljše delovanje šole in za prijetnejše počutje dijakov pri pouku in ostalih dejavnostih.

Predsednik DS SGGOŠ v š. l. 2022/23: Žak Likar, T4B

Člana predsedstva:  Asija Čufurović, T4A in Dan Rubido, T4B

Irena Mrak Merhar, prof. matematike in računalništva

mentorica dijaške skupnosti SGGOŠ

E-naslov: irena.mrak-merhar@sggos.si

 

Športno spoznavni tabor

Športno spoznavni tabor

Od 18. 9. do 22. 9. 2023 so se dijaki 1. letnikov udeležili športno spoznavnega tabora v Vantačićih na otoku Krku.

Prvi šolski dan

Prvi šolski dan

Dijake 1. letnikov je na prvi šolski dan v športni dvorani najprej nagovoril ravnatelj, nato pa so si v spremstvu razrednikov ogledali šolo.

Maturantski ples 2023

Maturantski ples 2023

Maturantke in maturanti SGGOŠ.StG generacije 2019 – 2023 so v petek, 19. 5. 2023, zaplesali v šolski športni dvorani.

Šolski hudiji in jopce

Šolski hudiji in jopce

V letošnjem šolskem letu so dijaki SGGOŠ.StG lahko naročili šolske jopce in šolske hudije v več barvah.

Pleskanje sobe Dijaške skupnosti

Pleskanje sobe Dijaške skupnosti

V zadnjem tednu v decembru se je dokončno prepleskala, uredila in počistila soba Dijaške skupnosti SGGOŠ.StG.

Fazančkanje 2022

Fazančkanje 2022

Fazančkanje oziroma fazanski krst je letos potekal v četrtek, 6. 10. 2022, v športni dvorani SGGOŠ.

Nagradni izlet v Gardaland

Nagradni izlet v Gardaland

V četrtek, 29. 9. 2022, se je 45 dijakinj in dijakov udeležilo zdaj že tradicionalnega nagradnega izleta v Gardaland.

Dostopnost