Select Page

Zaposleni

Gvido Jager ravnatelj 01 5600 404 gvido.jager@sggos.si
Petra Žirovnik Grudnik pomočnica ravnatelja 01 5600 416 petra.zirovnik-grudnik@sggos.si
IME IN PRIIMEK RAZREDNIK SPLETNI NASLOV PODROČJE POUČEVANJA
Valeriia Andriiashina   valeria.andriyashina@gmail.com Angleščina
Babič Mojca   mojca.babic@sggos.si Matematika / informatika
Besednjak Maja   maja.besednjak@sggos.si Geografija, družboslovni predmeti
Bešter Nežka   nezka.bester@sggos.si Informatika
Bitenc Jakob G3E jakob.bitenc@sggos.si Geodetski predmeti
Bizjak Martina   martina.bizjak@sggos.si Športna vzgoja
Brunček Janko N1D janko.bruncek@sggos.si Praktični pouk
Carli Arsovič Bojana   bojana.carli-arsovic@sggos.si Športna vzgoja
Debevc Miha   miha.debevc@sggos.si Organizator PUD
Dizdarević Mehić Medina   medina.dizdarevic-mehic@sggos.si Pedagoginja
Došler Miha   miha.dosler@sggos.si Gradbeniški predmeti
Evačič Robert   robert.evacic@sggos.si Gradbeniški predmeti
Florjanič Staša StG2A stasa.florjanic@sggos.si Angleščina
Goričan Vojko   vojko.gorican@sggos.si Športna vzgoja
Grebenc Miha   miha.grebenc@sggos.si Gradbeniški predmeti
Hernaus Tatjana   tatjana.hernaus@sggos.si Matematika
Hribernik Klavdija T1A klavdija.hribernik@sggos.si Matematika
Jurček Robert U2B robert.jurcek@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Justin Irena GO4C irena.justin@sggos.si Slovenščina
Juvan Berič Ksenija T3B ksenija.juvan-beric@sggos.si Slovenščina
Kocjan Miha   kocjanmihakocjan@gmail.com Geodetski predmeti
Kokelj Snežna T3C snezna.kokelj@sggos.si Slovenščina / ruščina
Kolar Nataša   natasa.kolar@sggos.si Matematika / fizika
Korun Robert KU3B robert.korun@sggos.si Praktični pouk
Kristan Dejan Z1D dejan.kristan@sggos.si Praktični pouk
Križnar Borut   borut.kriznar@sggos.si Okoljevarstveni predmeti
Krpan Bojan   bojan.krpan@guest.arnes.si Kemija
Kukec Miha   miha.kukec@sggos.si Matematika / fizika
Kumer Mateja KRZ2C mateja.kumer@sggos.si Gradbeništvo
Lazić Aleksandar N2D aleksandar.lazic@sggos.si Športna vzgoja
Leskošek Karmen O1D karmen.leskosek@sggos.si Okoljevarstvo
Lešnjak Sara   sara.lesnjak@sggos.si Psihologinja
Ličina Eva   eva.licina@sggos.si Gradbeniški predmeti
Lipush Rebernak Tilen PRZ3A tilen.lipush-rebernak@sggos.si Praktični pouk
Lončar Klemenčič Mery T2C mery.loncar-klemencic@sggos.si Gradbeniški predmeti
Mandeljc Matej KR1C matej.mandeljc@sggos.si Angleščina
Maras Sergej N1E sergej.maras@sggos.si Športna vzgoja
Maze Maja O2D maja.maze@sggos.si Matematika / fizika
Mezgec Karin   karin.mezgec@sggos.si Kemija / okoljevarstveni predmeti
Mrak Merhar Irena O3D irena.mrak-merhar@sggos.si Matematika / informatika
Pahor Tadej   tadej.pahor@sggos.si Slovenščina
Pajtler Žagar Sabina T1B sabina.pajtler-zagar@sggos.si Slovenščina / knjižnica
Petrič Alenka PT2 alenka.petric@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pirnovar Kadrijevič Dagmar   dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si Pedagoginja
Planinc Jerica   jerca.planinc@sggos.si Slovenščina
Postolova Biljana T4A biljana.postolova@sggos.si Gradbeniški predmeti
Poznič Aleš G1E ales.poznic@sggos.si Geodetski predmeti
Pregl Majda   majda.pregl@sggos.si Gradbeniški predmeti
Premk Janez   janez.premk@guest.arnes.si Družboslovje
Prevolnik Turk Petra   petra.prevolnik-turk@sggos.si Družboslovje
Prodan Karin T2B karin.prodan@sggos.si Gradbeniški predmeti
Pšenica Tomaž T3A tomaz.psenica@sggos.si Družboslovje
Repar Alma   alma.repar@sggos.si Knjižničarka
Seljak Igor   igor.seljak@sggos.si Gradbeniški predmeti
Slemenšek Lucija   lucija.slemensek@sggos.si Biologija / laborantka
Stegnar Matevž   matevz.stegnar@sggos.si Gradbeniški predmeti
Suhadolnik Bojana   bojana.suhadolnik@sggos.si Angleščina
Šeme Jan   janseme4@gmail.com Praktični pouk
Šmalc Bernarda PT1 bernarda.smalc@sggos.si Angleščina
Tomšič Grgurič Alenka T4B alenka.tomsic-grguric@sggos.si Slovenščina
Tratar Jakob P2A jakob.tratar@guest.arnes.si Športna vzgoja
Trček Silvo U1B silvo.trcek@sggos.si Praktični pouk
Vidic Metod   metod.vidic@sggos.si Gradbeniški predmeti
Vodopivec Rok G2E rok.vodopivec@sggos.si Geodetski predmeti
Vogrič Matjana   matjana.vogric@sggos.si Družboslovje
Vrčkovnik Renata   renata.vrckovnik@sggos.si Pedagoginja
Zakotnik Petra T1C petra.zakotnik@guest.arnes.si Matematika
Zelnik Janja StG1A janja.zelnik@sggos.si Nemščina
Zidar Šmic Vanja StG1B vanja.zidar-smic@sggos.si Družboslovje
Žakelj Franci P1A franci.zakelj@sggos.si Praktični pouk
Žirovnik Grudnik Petra   petra.zirovnik-grudnik@sggos.si Gradbeniški predmeti
Žnidaršič Sebastijan   sebastijan.znidarsic@sggos.si Praktični pouk

 

 

 

 

Administrativno in tehnično osebje      
Karmen Hrnčič tajnik v VIZ karmen.hrncic@sggos.si 01 5600 413
Peter Javornik hišnik peter.javornik@sggos.si  
Dušan Seliškar vzdrževalec učne opreme dusan.seliskar@sggos.si  
Mojca Šaranović Šinkovec računovodkinja, tajnik v VIZ mojca.saranovic-sinkovec@sggos.si 01 5600 400
Bojan Vaupotič administrator, knjigovodja bojan.vaupotic@sggos.si 01 5600 406
Bašagić Zemka čistilka zemka.basagic@sggos.si  
Sakonjić Sedija čistilka sedija.sakonjic@guest.arnes.si  

 

 

Dostopnost