Dejavnosti (arhiv dogajanja)

Na SGGOŠ se marsikaj dogaja. Sodelujemo v različnih kratko- in dolgoročnih projektih, ustvarjamo dogodke in prireditve. Teoretično znanje preizkusimo na strokovnih ekskurzijah in ogledih ter predavanjih zunanjih strokovnjakov. Neposredno spoznavamo pokrajine in ljudi ter znamenitosti doma in v tujini, na ekskurzijah v okviru prostoizbirnih dejavnosti pa ne pozabimo niti na zabavo. Strokovna znanja dopolnimo z ogledi podjetij, proizvodnih obratov, gradbišč, sejmov, knjižnic, ustanov z naših strokovnih področij. Znanje preverimo na tekmovanjih – udeležujemo se srednješolskih tekmovanj iz znanja splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov. Iz praktičnih znanj se pomerijo zidarji, tesarji in pečarji, dijaki z raziskovalno žilico pa raziskujejo v okviru različnih projektov.

Predavanje iz varstva pri delu

Predavanje iz varstva pri delu

Dijaki 2. letnika SSI, 1. letnika PTI, 1. letnika SPI in 1. letnika NPI boste pred odhodom  na PUD opravili izobraževanje in preizkus znanja o varnosti in zdravju pri delu.

več...