Select Page

Dejavnosti (arhiv dogajanja)

Na SGGOŠ se marsikaj dogaja. Sodelujemo v različnih kratko- in dolgoročnih projektih, ustvarjamo dogodke in prireditve. Teoretično znanje preizkusimo na strokovnih ekskurzijah in ogledih ter predavanjih zunanjih strokovnjakov. Neposredno spoznavamo pokrajine in ljudi ter znamenitosti doma in v tujini, na ekskurzijah v okviru prostoizbirnih dejavnosti pa ne pozabimo niti na zabavo. Strokovna znanja dopolnimo z ogledi podjetij, proizvodnih obratov, gradbišč, sejmov, knjižnic, ustanov z naših strokovnih področij. Znanje preverimo na tekmovanjih – udeležujemo se srednješolskih tekmovanj iz znanja splošnih in strokovnoteoretičnih predmetov. Iz praktičnih znanj se pomerijo zidarji, tesarji in pečarji, dijaki z raziskovalno žilico pa raziskujejo v okviru različnih projektov.

Dostopnost