Select Page

Kamnosek – vajeniška oblika

Vajeniško obliko za poklic kamnosek prvič izvajamo v šolskem letu 2018/19. V šolskem letu 2019/20 bomo izvajali 1. in 2. letnik.

Kamnosek bo znal organizirati in izvesti dela pri ročni obdelavi kamnitih izdelkov, pri strojni obdela-vi in vgradnji kamnitih elementov. Znal bo izbrati pravo vrsto kamna za različne izdelke. Poznal bo uporabo in vzdrževanje kamnoseškega ročnega orodja in strojev za razrez in obdelavo kamna.

Kamnosek se lahko zaposli v gradbenih in v specializiranih kamnoseških podjetjih pri ročni in strojni izdelavi kamnitih izdelkov in pri njihovem vgrajevanju v objekte. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela kamnitih elementov pri starejših zgradbah.

Verificirana učna mesta

Obrtno podjetniška zbornica Slovenije: http://www.ozs.si/Ponudba/Registri/Registeru%C4%8Dnihmest.aspx

Podjetje Naslov Pošta
KAMNOSEŠTVO ERJAVEC d.o.o. MAHOVNIK 76 1330 KOČEVJE
KAMNOSEŠTVO IN RESTAVRATORSTVO, ČEVNJA SANDI S.P. PARTIZANSKA CESTA 73/C 6210 SEŽANA
KAMNOSEŠTVO JAKŠA GRANITIKA D.O.O. CESTA KRŠKIH ŽRTEV 65 8270 KRŠKO
Kamnoseštvo Svete – Svete Peter s.p. Jezero 97 1352 PRESERJE
Marmor d.d. Partizanska cesta 73 a 6210 SEŽANA
MARMOR Marko Jezeršek s.p. Verd 225 1360 VRHNIKA
Marmor-granit – Črnčec Miro s.p. Malna 46 A 2223 JUROVSKI DOL

Gospodarska zbornica Slovenije:

Marmor Hotavlje, d.o.o. Hotavlje 40 4224 Gorenja vas
OMC d.o.o. Plemljeva ulica 2 1210 Ljubljana – Šentvid
Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik za kamnosek - vajeniška oblika
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Š** D** Š** D** Š** D**
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 1 2 0,3 1,7 1 1
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 1 1 0,3 1,7 1 1
Strokovno risanje STR 3
Kamnoseštvo
KAM 2 2 2 4 1 7
izbirni moduli 2 1 2
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 2 5 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 1 5
Podjetništvo*
POD 1 1
Praktično usposabljanje z delom (tednov)
PUD 11 23 22
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND 32 32 32
*odprti kurikul
** Š = v šoli, D = pri delodajalcu
Izbirni modul za š. l. 2018/19

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK).

Dostopnost