O2C na terenskih vajah

Po tem, ko smo 1. terensko vajo izvedli v okolici šole (orientiranje, skiciranje, merjenje, osnove kartiranja), smo v ponedeljek, 21. 9. 2020 odšli na ogled območja, kjer bomo izvajali 2. terensko vajo. Z orientacijo nismo imeli težav – po najkrajši poti smo prispeli do preučevanega območja med krožiščem Žale in trgovino Hofer. Za
fotografiranje ni bilo prav veliko časa, saj smo morali obhoditi parcelo in si ogledati rastišča tujerodnih invazivnih rastlin.Rastline smo fotografirali ter jih s pomočjo različnih virov tudi pravilno določili. Doma bomo preučili izbrane rastline, saj bomo na naslednji terenski vaji predstavili njihove značilnosti.

Akcija odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma

Dijaki tretjega in četrtega letnika smeri okoljevarstveni tehnik so se v petek, 18. 9. 2020, udeležili projektnega dogodka v sklopu akcije B4 – akcija odstranjevanja invazivnega tujerodnega grma Maackovo kosteničje na območju Krajinskega parka Tivoli, Rožnik, Šišenski hrib. Akcija je potekala pod okriljem Gozdarskega inštituta Slovenije, Zavoda Symbiosis, Zavoda RS za varstvo narave ter Zavoda za gozdove Slovenije. Dijaki so razdeljeni v skupine najprej prejeli navodila in splošne informacije o invazivnih vrstah, nato so se odpravili na lokacijo odstranjevanja. Eradikacija invazivne vrste je potekala ročno z uporabo različnega orodja ob budni spremljavi in navodilih mentorjev projekta. Po končani eradikaciji je sledilo še ločeno zbiranje zelenega odreza ter odvoz. Dijaki, katerim se je pridružil tudi ravnatelj, so z lastnimi rokami prispevali k zmanjševanju poraščenosti parka z invazivkami.

Okoljevarstvena okrogla miza

V četrtek, 6. 2. 2020, smo na SGGOŠ organizirali strokovno srečanje Ekološka gradnja in gradbeni odpadki kot vir. Srečanje se je začelo s predavanjem klimatologinje dr. Lučke Kajfež Bogataj (Biotehnična fakulteta Ljubljana) o podnebnih spremembah. Sledila je okrogla miza, na kateri so sodelovale ga. Jana Miklavčič (Ministrstvo za okolje in prostor), dr. Martina Zbašnik Senegačnik (Fakulteta za arhitekturo) in ga. Urša Zgojznik (Ekologi brez meja). Dogodek je povezoval g. Jože Volfand (Fit media, Zelena Slovenija).

O4C na ogledu AQUAFIL-a

V ponedeljek, 3. februarja 2020, so si dijaki O4C ogledali celoten potek regeneracije poliamidnih vlaken, ki jih kot edini v Sloveniji, pa celo v svetu, izvaja mednarodno podjetje Aquafil. Za začetek so poslušali teoretični uvod, nato pa si ogledali postopek depolimerizacije, čiščenje surovine v destilacijski koloni, delovanje ekstrudorja in oblikovanje fjlamentov za tkanje. Ker izdelujejo tkanino iz recikliranih vlaken, so pridobili tudi blagovno znamko Econyl. Surovina za recikliranje pa so stare preproge, ribiške mreže in še kakšna plastika. Seveda so pri tem izvedeli tudi, kako ravnajo z energijo in vodo.

O2C na terenskih vajah

Pri strokovnem modulu Terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine dijaki v 1. polletju dobijo dovolj znanja, da ga lahko preizkusijo in uporabijo pri celostnem raziskovanju pokrajine. Prav zato smo terenske vaje 30. januarja izvedli na območju Medanskih vrat, saj ta zanimiva pokrajina na prehodu iz Ljubljanskega na Kranjsko – Sorško polje ponuja številne možnosti za uporabo različnih metod terenskega dela. Tako smo na terenu: opazovali, skicirali, se orientirali, jemali vzorce, kartirali, merili, fotografirali. Največ meritev smo izvedli ob toplem izviru Straža, kjer je bil tudi naš končni cilj. Tu smo nenačrtovano opravili tudi nekaj kratkih intervjujev s številnimi obiskovalci te izjemne naravne vrednote. Pozorni smo bili tudi na stanje okolja in na žalost opazili tudi nekaj manjših divjih odlagališč odpadkov. Ugotavljali smo potencialne onesnaževalce toplega izvira ter podajali predloge za uporabo tega prostora v prihodnosti. Pri tem smo si bili enotni, naj območje ostane čimbolj v naravnem stanju, predlagamo prepoved neposrednega dostopa z vozili na motorni pogon, namestitev tabel z izobraževalnimi vsebinami ter izvajanje tihih dejavnosti. Pozorni smo bili tudi na lastno okolju prijazno vedenje: ostanke kemikalij, ki smo jih uporabljali pri analizah smo skrbno zbirali in jih ustrezno odstranili, uporabljali smo javni prevoz, veliko smo prehodili. Najmanj uspešni smo bili pri vzdrževanju tišine, saj je ob veliki delovni vnemi, izjemnem sodelovanju v skupinah ter navdušenju nad lastno in skupinsko uspešnostjo ob reševanju nalog res težko biti tiho!