Zlato priznanje za raziskovalno nalogo

  1. SREČANJE MLADIH RAZISKOVALCEV SLOVENIJE

 

Ob zaključku letošnjega tekmovanja mladih raziskovalcev se veselimo skupaj z našimi tekmovalci in njihovimi mentorji. Odlično so se odrezali!

Na zaključnem državnem srečanju, ki je potekalo 29. 6. 2021 v Murski Soboti, sta Klavdija Kalan Krošlin in Vasilij Milić (G3b) prejela zlato priznanje za raziskovalno nalogo Analiza geometrije načrtov iz katastra jam s podatki terestričnega laserskega skeniranja. Suvereno sta predstavila svoje raziskovalno delo, ki sta ga opravila pod mentorstvom Dimitrija Djokića in ob sodelovanju zunanjega mentorja dr. Tilna Urbančiča.

Odličen rezultat je dosegla tudi Veronika Bartle (T2a), ki je za svojo nalogo Primerjava internih in eksternih oblikovalcev dreves sreče prejela srebrno priznanje. Njen mentor je bil Nejc Kastelic.

Prav tako čestitamo tudi tekmovalkama Moniki Skubi (O3c) za bronasto priznanje, ki ga je prejela za nalogo Prepustnost UV žarkov skozi različne vrste tkanin, in Janji Pivk (O4c) za sodelovanje z nalogo Vpliv različnih vrst motorjev na nastanek pritalnega ozona. Njuna mentorica je bila Ada Perko.

Vsem nagrajenim tekmovalcem in njihovim mentorjem iskreno čestitamo.

Srebrno priznanje na 54. srečanju mladih raziskovalcev

V ponedeljek in torek, 14. in 15. septembra 2020, so na Fakulteti za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru, potekali zagovori raziskovalnih nalog 54. srečanja mladih raziskovalcev Slovenije, katerega se je udeležila tudi naša dijakinja Klavdija Kalan Krošlin, 3. letnik, smer geodetski tehnik. Klavdija je pod mentorstvom svojega profesorja Dimitrija Djokića in ob sodelovanju zunanjega mentorja asist. dr. Tilna Urbančiča s Fakultete za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani izdelala raziskovalno nalogo z naslovom Analiza rezultatov modeliranja objektov iz oblakov točk, pridobljenih z različnimi metodami daljinskega zaznavanja. Naloga temelji na primerjavi terestičnega laserskega skeniranja in UAV fotogrametrije. Klavdija je raziskala najboljši način za izdelavo 3D modela objekta. Po uspešnem zagovoru pred državno komisijo je dosegla odlično uvrstitev, saj je v kategoriji arhitektura, gradbeništvo in promet dosegla tretje mesto in prejela srebrno priznanje.
Klavdiji in obema mentorjema za doseženi uspeh iskreno čestitamo.

Geodetska raziskovalna naloga

Klavdija Kalan Krošlin, dijakinja 2. letnika geodetskega tehnika, v svoji raziskovalni nalogi pod mentorstvom prof. D. Djokića in dr. T. Urbančiča iz FGG Ljubljana, uporablja dve metodi daljinskega zaznavanja objekta: lasersko skeniranje in fotografiranje z dronom.

Geodetski posnetki iz zraka – 14. 3. 2019

V četrtek, 14. marca 2019, smo z dijaki Državnega tehniškega zavoda Žiga Zois iz Trsta izvedli delavnico na temo fotografije iz zraka. Ker naša šola ne razpolaga z ustrezno opremo, smo povabili podjetje LGB, geodetski inženiring in informacijske tehnologije, ki so se prijazno odzvali povabilu.

Skupaj z gosti iz Trsta in dijaki oddelka G3B smo se odpravili v Stožice, kolegi iz LGB so predhodno poskrbeli za ustrezno logistiko. Na terenu smo dijakom najprej predstavili nekaj teoretičnih osnov in informacijske tehnologije, nato pa pokazali delovanje brezpilotnega letala (nastavitve v računalniku, polet letala, karakteristike snemanja). Snemanje je potekalo 15 min, gradivo (digitalne slike) smo “odnesli” v razred in nadaljevali z obdelavo posnetega, prikazi terena, uporabo raznih aplikacij. Sledila so vprašanja. Gostom smo prikazali nekaj aero slik, infra rdeče slike, značilnosti in uporabo.