Select Page

Dijakinje in dijaki 1. in 2. letnika smeri geodetski tehnik so si ogledali razstavo geodetskih instrumentov na FGG – Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Ljubljana in Zemljepisni muzej v ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti.

Dijakinje in dijaki 3. in 4. letnika smeri geodetski tehnik pa so si ogledali gradbišče drugega tira Divača – Koper in mareograf v Kopru.

Dostopnost