Select Page

O4A in RCERO Ljubljana – 3. 4. 2017

O4A smo v ponedeljek, 3. 4. 2017, spoznali najnovejši regijski center za ravnanje z odpadki, ki so ga lani dokončali na Ljubljanskem barju. Za deponijo so predvidevali, da se bo zapolnila do leta 2020, sedaj po izgraditvi novega centra pa naj bi lahko delovala do leta 2040. To nam pove, da sedaj zaradi obdelave odpadkov teh odložimo mnogo manj, pa še nova, »zelena« delovna mesta smo pridobili.

Okoljevarstvo je res pomembno.

Predavanje o energetsko učinkoviti soseski – 22. 3. 2017

V predavalnici naše šole so dijaki G2a in O2a ter O3a poslušali predavanje z naslovom Energetsko učinkovita soseska. Svoje znanje o tem nam je posredoval Miha Tomšič z Zavoda za raziskavo materiala (ZRMK).

Tako smo tudi mi izvedeli nekaj novega in utrdili svoje znanje, kako varčevati z energijo pri gradnji in v sami zgradbi.

O3A na ogledu vodarne Kleče

Le od kdaj Ljubljančanom voda? Že od leta 1890, so nam povedali v najstarejši in največji vodarni v Ljubljani. Da je to res, dokazuje naša fotografija pred kulturno zaščiteno staro upravno stavbo, v kateri je najstarejši vodnjak. Pozorno smo poslušali, kar nam je povedala dr. B. Jamnik, si ogledali kontrolno sobo, se sprehodili po ozemlju ožjega vodovarstvenega območja in si ogledali enega od vodnjakov na tem območju. In spet smo bogatejši za nekaj znanj.

O4A na ogledu centralne čistilne naprave v Zalogu

No, pa smo ga dočakali – strokovni ogled in predavanja o akreditaciji laboratorija. Vodja laboratorija nam je razložila, kako deluje njihov laboratorij, kako se pridobi akreditacijo, katere laboratorijske tehnike uporabljajo za določanje kvalitete pitne, podtalne in odpadne vode. Nato pa smo si (O4a) pod strokovnim vodstvom ogledali še čiščenje odpadne vode vseh Ljubljančanov.

Dostopnost