Select Page

Skupnost srednjih okoljevarstvenih šol Slovenije, ki jo sestavlja šest srednjih šol z izobraževalnim programom okoljevarstveni tehnik, je v sredo, 1. februarja 2017, v plesni dvorani SGGOŠ organizirala okroglo mizo z naslovom Kakšen zrak dihamo v Sloveniji.

Namen dogodka je bil predstavitev okoljevarstvenih šol – šol, ki izobražujemo bodoče tehniške okoljevarstvene kadre in šol, ki vzgajamo generacije srednješolcev, ki bodo okoljevarstvo živeli kot način življenja ter svoj poklic razumeli in opravljali kot poslanstvo.

Ob tem smo imeli pred očmi tudi dejstvo, da aktualni okoljevarstveni izzivi na marsikaterem področju že krepko presegajo človekovo sposobnost reševanja posledic in preventivnega ravnanja.

Dogodek je bil razdeljen na dva dela: v prvem je o krožnem gospodarstvu predavala mag. Vanesa Čanji, v drugem – na okrogli mizi – pa so s svojimi mnenji, stališči in razmišljanji sodelovali eminentni slovenski strokovnjaki: dr. Lučka Kajfež Bogataj (BF), dr. Irena Ježek (Aerosol), Andrej Velkavrh ter dr. Boštjan Paradiž (ARSO), Uroš Macerl (EKO KROG) in Jože Jurša (MOP). Okroglo mizo je moderiral Jože Volfand, glavni urednik revije EOL, Zelena Slovenija.

Foto: Miha Debevc

Dostopnost