Select Page

Tesar

Tesar

Tesar bo znal organizirati in izvesti dela pri izdelavi različnih lesnih zvez, lesenih zgradb, strešnih konstrukcij, lesenih sten in stropov, stopnic, lesenih oblog ter opažev za betonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje tesarskega orodja in strojev za obdelavo lesa.

Tesar se lahko zaposli v gradbenih ali v specializiranih tesarskih podjetjih pri izdelavi različnih tradicionalnih ali novih lesenih konstrukcij za strehe, lesene zgradbe, stopnice in lesene obloge, lahko izdeluje tudi opaže za betonske in zidane konstrukcije.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli Kratica Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina SLO 2 3 3
Matematika MAT 2 3 3
Tuji jezik ANG, NEM 2 2 2
Umetnost UME 1
Naravoslovje NAR 2 2
Družboslovje DRU 2 2
Športna vzgoja ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija OGT 2 2 2
Strokovno risanje STR 3
Tesarstvo TES 4 6 8
Izbirni moduli 2 3
Dela in poklici v gradbeništvu* DPG 6 4
Lahka gradbena mehanizacija* LGM 7
Podjetništvo* POD 2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno) PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti (ur letno) IND 64 60 32

*odprti kurikul

Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: izolacije (IZO) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK) ali upravljanje lahke gradbene mehanizacije (ULM) ali zemeljska dela (ZEM).

Gradbeni tehnik PTI

Gradbeni tehnik PTI

Za poklic gradbeni tehnik se lahko šolajo tudi dijaki s končano srednjo poklicno šolo.

Dijak se nauči risati in brati načrte visokih in nizkih zgradb, obdelati in izrisati razne detajle, izdelati predizmere in popis del za manjši objekt ter uporabljati računalniška orodja (word, excel, autocad, internet …). Izobraževalni program je zasnovan tako, da se strokovna področja (visoke zgradbe, nizke zgradbe, mehanika, statika, geodezija, kalkulacije) prepletajo, s čimer dobi dijak celosten vpogled v gradbeništvo. Pouk poteka v klasičnih in računalniških učilnicah ter v posebni učilnici – v projektivnem biroju.
Po končanem šolanju je dijak usposobljen za različne delovne naloge v projektivi in operativi: obdelovanje načrtov v projektivnem podjetju visokih in nizkih zgradb, pomoč pri izdelavi projektne dokumentacije v fazo projekta za gradbeno dovoljenje, pomoč pri obračunih in izmerah, vodenje manjših gradbišč oz. posameznih faz na večjem gradbišču, organizacija dobave gradbenega materiala.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, pisni in ustni izpit iz graditve objektov, pisni in ustni izpit iz matematike ali tujega jezika, izdelek in zagovor

Možnosti nadaljevanja študija

Možnosti nadaljevanja študija: na vseh višjih in visokošolskih programih ter nekaterih univerzitetnih.

Izvedbeni predmetnik za program gradbeni tehnik PTI
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
 Kratica
Letnik
 
1.
2.
Slovenščina
SLO
4
4
Matematika
MAT
3
3
Tuji jezik
ANG, NEM
4
4
Umetnost
UME
1
Zgodovina
ZGO
1
Geografija
GEO
1
Sociologija
SOC
1
Fizika
FIZ
3
Kemija
KEM
1
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
Stavbarstvo
STB
2
3
Gradbeni inženirski objekti
GIO
2
1
Gradbena mehanika
GME
1+1 1+1
Kalkulacije
KAL
2
Geodezija v gradbeništvu
GEG
2
Osnove projektiranja
OPR
0+3 0+2
Projektiranje stavb
PST
0+1
Projektiranje gradbenih inženirskih objektov
PGI
0+1
Matematika za gradbenike*
MGR
1
1
Statika v gradbeništvu*
STG
2
Inštalacije in detajli v stavbarstvu*
IDS
2
Mehanika konstrukcij*
MEK
0,5
Vodovod, kanalizacija*
VOK
0,5
Praktično usposabljanje z delom (ur/leto)
PUD
76
Interesne dejavnosti (ur/leto)
IND
64
32

*odprti kurikul

Zidar

Zidar

Zidar bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji zidov, stebrov, lokov, dimnikov. Izdeloval bo izolacije, omete, fasade, tlake in različne obloge ter betonske in armiranobetonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje zidarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Zidar se lahko zaposli kot sodelavec pri gradnji različnih konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
Letnik
 
 
1.
2.
3.
Slovenščina
 SLO
2
3
3
Matematika
MAT
2
3
3
Tuji jezik
ANG/NEM
2
2
2
Umetnost
UME
1
Naravoslovje
NAR
2
2
Družboslovje
DRU
2
2
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
2
Gradbeništvo
GRA
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
OGT
2
2
2
Strokovno risanje
STR
3
Zidarska dela
ZDE
4
6
8
izbirni moduli
2
3
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG
6
4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM
7
Podjetništvo*
POD
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
114
380
418
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
60
53
47
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: izolacije (IZO) ali zemeljska dela (ZEM).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK) ali upravljanje lahke gradbene mehanizacije (ULM).

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog

Pečar – polagalec keramičnih oblog bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji lončenih in krušnih peči, štedilnikov in kaminov ter pri polaganju keramičnih oblog in mozaikov. Poznal bo uporabo in vzdrževanje pečarskega in keramičarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Pečar – polagalec keramičnih oblog se lahko zaposli v podjetjih, ki se ukvarjajo z zaključnimi gradbenimi deli. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zaključni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Sportna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
OGT 2 2 2
Strokovno risanje
STR 3
Pečarstvo in polaganje keramičnih oblog PEČ 4 6 8
Izbirni modul 2  3
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG 6 4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM 7
Podjetništvo*
POD 2
Praktično usposablajanje z delom (ur letno)
PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti
IND 64 64 32
*odprti kurikul
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali izolacije (IZO).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK) ali pleskarska dela (PLD).

 

Upravljalec težke grad. mehanizacije

Upravljalec težke grad. mehanizacije

Upravljalec težke gradbene mehanizacije bo znal organizirati in izvesti delo z gradbenim strojem pri različnih delih na gradbišču. Poznal bo gradbene stroje, znal jih bo pravilno uporabljati in izvesti potrebna vzdrževalna dela.

Upravljalec težke gradbene mehanizacije se lahko zaposli v gradbenih in komunalnih podjetjih pri izvajanju različnih zemeljskih in rušitvenih del.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik  če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Upravljalec težke gradbene mehanizacije se lahko zaposli v gradbenih in komunalnih podjetjih pri izvajanju različnih zemeljskih in rušitvenih del.

Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratice Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina
SLO 2 3 3
Matematika
MAT 2 3 3
Tuji jezik
ANG, NEM 2 2 2
Umetnost
UME 1
Naravoslovje
NAR 2 2
Družboslovje
DRU 2 2
Športna vzgoja
ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo
GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija
2 2 2
Strokovno risanje
3
Upravljanje težke gradbene mehanizacije
4 6 8
izbirni moduli 2 3
Dela in poklici v gradbeništvu*
4
Motoroznanstvo*
6
Lahka gradbena mehanizacija*
7
Podjetništvo*
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
114 380 418
Interesne dejavnosti
60 53 47
*odprti kurikul
Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: zidanje (ZID) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: upravljanje lahke gradbene mehanizacije (ULM) ali zemeljska dela (ZEM).

Dostopnost