Select Page

Tesar

Tesar bo znal organizirati in izvesti dela pri izdelavi različnih lesnih zvez, lesenih zgradb, strešnih konstrukcij, lesenih sten in stropov, stopnic, lesenih oblog ter opažev za betonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje tesarskega orodja in strojev za obdelavo lesa.

Tesar se lahko zaposli v gradbenih ali v specializiranih tesarskih podjetjih pri izdelavi različnih tradicionalnih ali novih lesenih konstrukcij za strehe, lesene zgradbe, stopnice in lesene obloge, lahko izdeluje tudi opaže za betonske in zidane konstrukcije.

Napredovanje v višji letnik

Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.

Zaključek izobraževanja

Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.

Kam naprej

Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.

Zloženka
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli Kratica Letnik
1. 2. 3.
Slovenščina SLO 2 3 3
Matematika MAT 2 3 3
Tuji jezik ANG, NEM 2 2 2
Umetnost UME 1
Naravoslovje NAR 2 2
Družboslovje DRU 2 2
Športna vzgoja ŠVZ 2 2 2
Gradbeništvo GRA 3 2 2
Osnovna gradbena tehnologija OGT 2 2 2
Strokovno risanje STR 3
Tesarstvo TES 4 6 8
Izbirni moduli 2 3
Dela in poklici v gradbeništvu* DPG 6 4
Lahka gradbena mehanizacija* LGM 7
Podjetništvo* POD 2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno) PUD 114 380 418
Interesne dejavnosti (ur letno) IND 64 60 32

*odprti kurikul

Izbirni modul

2. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: izolacije (IZO) ali beton in AB (BET).

3. letnik

Dijak izbere enega od navedenih modulov: ročna obdelava kamna (ROK) ali upravljanje lahke gradbene mehanizacije (ULM) ali zemeljska dela (ZEM).

Dostopnost