Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) so sestavni del predmetnika vseh izobraževalnih programov. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika.

IND se vrednoti z opravil/ni opravil. Brez uspešno opravljenih interesnih dejavnosti ni mogoče napredovati v višji letnik.

Izobraževalni program
              Obvezni del (ure)
      Prostoizbirni del (ure)
1. letnik NPI
52
12
2. letnik NPI
28
4
1. letnik SPI
54
10
2. letnik SPI
40
20
3. letnik SPI
32
0
1. letnik SSI
85
11
2. letnik SSI
69
27
3. letnik SSI
68
28
4. letnik SSI
52
12
1. letnik PTI
45
19
2. letnik PTI
27
5

Nina Kadunc, uni. dipl. inž. arh.

organizatorka interesnih dejavnosti

nina.kadunc@sggos.si

01 5600 412

Aleksandar Lazić, prof. tel. vzg.

organizator interesnih dejavnosti

aleksandar.lazic@sggos.si

 

Interesne dejavnosti sestavlja obvezni del, ki je odvisen od izobraževalnega programa (športni dnevi, kulturni dnevi, eko dan, obisk sejma DOM, strokovna ekskurzija) in prostoizbirnih vsebin, ki si jih dijak lahko izbere v okviru projektnega tedna. Projektni teden, ki je obvezen za vse dijake, bo letos potekal med 20. 12. in 23. 12. 2021. Več o interesnih dejavnostih po posameznih programih je objavljeno v Vodniku po SGGOŠ.