Select Page

Vabilo na posvetovalno delavnico za vključevanje kulturne dediščine v poučevanje

Kako skozi obstoječe predmete učencem približati kulturno dediščino?

Vabilo na posvetovalno delavnico

v sredo, 12. 10. 2022, od 12.00 do 17.00 ure v predavalnici Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Spoštovane učiteljice, spoštovani učitelji,
partnerji projekta Šola prenove za nove generacije Združenje zgodovinskih mest Slovenije (ZZMS), Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS), Univerza na Primorskem  (UPFHŠ), Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana (SGGOŠ), Osnovna šola Ivana Groharja (OŠ IG), Občina Škofja Loka (OBŠL) in norveška organizacija MAGMA Geopark AS (MAGMA) vas vljudno vabimo na posvetovalno delavnico :
o obstoječih praksah in priložnostih Slovenije in Norveške za več vključevanja kulturne dediščine v poučevanje osnovnošolskih predmetov.
Zakaj delavnica?
▪ Kulturna dediščina povezuje raznolika področja znanj, ki jih lahko smiselno vključimo v številne osnovnošolske predmete, krepimo raznolikost metod poučevanja in praktično uporabnost.
▪ Spoznali boste dobre prakse vključevanja kulturne dediščine na Norveškem, vključno z metodami, ki temeljijo na nevroznanosti
▪ Izmenjali boste znanja in izkušnje o metodah dela, uporabi e-gradiv in didaktičnih pripomočkov
Delavnica je namenjena učiteljem razredne in predmetne stopnje, ki poučujejo predvsem naslednje predmete: likovna vzgoja, družba, geografija, zgodovina, tehnika in tehnologija, državljanska in domovinska vzgoja ter etika, izbirni predmet etnologija – kulturna dediščina, fizika, matematika, slovenščino, športno vzgojo in angleški jezik.
Delavnica je brezplačna, obsega 8 šolskih ur in udeleženci prejmejo potrdila o udeležbi.
Prijave na delavnico, ki so obvezne, sprejemamo do 10. 10. 2022 do 12.00 ure oz. do zapolnitve mest. Svoje podatke (ime in priimek, ime OŠ, predmet poučevanja in elektronski naslov)  sporočite na naslov Nataše Ulen, natasa.ulen@zvkds.si, ki bo z veseljem podala tudi več informacij o vsebini in poteku delavnice na telefonsko številko 030 450 003.
Postanite soustvarjalci in uporabniki novih metod dela in pomagajte navduševati učence za raziskovanje kulturne dediščine.

Kako so gradili nekoč

V okviru 32. Dnevov evropske kulturne dediščine, od 24. 9. do 8. 10. 2022 poteka 10. Teden kulturne dediščine, ki ga po celi Sloveniji zaznamuje vrsta dogodkov in prireditev z namenom ozaveščati javnost o pomenu ohranjanja naravne in kulturne dediščine.

Na povabilo Triglavskega narodnega parka je naša šola skupaj s Šolo prenove in strokovnjaki iz TNP izvedla delavnico Kako so gradili nekoč.  

Delavnica je bila namenjena otrokom iz vrtcev in osnovnih šol iz širšega območja TNP. V Infocentru Triglavska roža Bled so otroci lahko spoznali naravna gradiva, ki so jih nekoč prebivalci uporabljali za gradnjo bivališč, tipologijo gradnje v območju narodnega parka ter tehnike gradnje z lesom in naravnim kamnom. Otroci so skozi igro spoznavali tipične arhitekturne elemente in detajle na stavbni dediščini TNP, lahko so se preizkusili v gradnji kamnitega suhega zidu, najbolj živahno pa je bilo ob tesarski delavnici, kjer so si otroci lahko sami izdelali ptičjo hišico.

 

SGGOŠ povezana v projekt Šola prenove za nove generacije

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška, so se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. st..

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov in pridobili nekaj maj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je  vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Šola prenove kot program neformalnega izobraževanja o pomenu in vlogi kulturne dediščine ter potrebnih obrtnih znanjih in mojstrskih spretnostih, ki so nujna za kvalitetno prenovo kulturne dediščine, poteka že od leta 2015.

Partnerji Šole prenove:  Univerza Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije izvajajo program v obliki predavanj in praktičnih delavnic na različnih lokacijah in mestih po Sloveniji.

Projekt Šola prenove za nove generacije tako predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da  kulturno dediščino približajo tudi mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi  uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Nov način poučevanja v novem okolju in z novimi, v projektu razvitimi  orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, partnerici projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini  razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kot tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bo partnerji izdelali:  priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje  Didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili demonstracijsko učno okolje – učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega pa bo preko sosvetov tudi vzpostavljena platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

SGGOŠ sodeluje v Šoli prenove

Prof. Mateja Kumer se je v preteklem tednu udeležila strokovne delavnice – Restavratorski posegi na kamnitih elementih cerkve sv. Kancijana v Kranju. Delavnica je potekala v okviru podjetja Gnom in Šola prenove, katere soustanoviteljica je tudi SGGOŠ.

Poleg uvodnega dela in konservatorske predstavitve slogovnih značilnosti na objektu, so bile v okviru delavnice predstavljene restavratorske tehnike odstranjevanja nečistoč s kamna in vzorčno fugiranje. Zadnji dan delavnice pa so udeleženci sami izdelali oziroma rekonstruirali repliko manjkajočega kamnitega dela – konzole.

O dogodku v časopisu Dnevnik: https://www.dnevnik.si/1042989610

 

Dostopnost