Select Page

Uporabne povezave

Spletni servis za poklicno izobraževanje
Portal je namenjen iskanju izobrazbe za pridobitev poklica ter znanj za poklic in razvoj kariere.V pomoč je osnovnošolcem, srednješolcem, staršem, odraslim in strokovnim delavcem.
Visokošolska prijavno-informacijska služba
Vpisna služba UL
Univerza na Primorskem
Spletna stran Univerze na Primorskem
Univerza v Mariboru
Spletna stran Univerze v Mariboru
Predstavitve poklicev
Dijaška organizacija Slovenije
Kaj je DOS?
Unesco.org
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations) – Organizacija Združenih Narodov za izobraževanje, znanost in kulturo
Univerza v Ljubljani
Spletna stran Univerze v Ljubljani
RIC – Državni izpitni center
Osrednja ustanova za zunanje preverjanje znanja v Sloveniji
Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
Javni zavod, ki podpira mednarodne razvojne projekte s področja splošnega in poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mednarodno mobilnost.
Center RS za poklicno izobraževanje
Osrednja slovenska inštitucija za razvoj poklicnega in strokovnega izobraževanja
Ministrstvo za šolstvo in šport
MŠŠ opravlja naloge na področjih vzgoje, osnovnega, srednjega in višjega šolstva, izobraževanja odraslih ter športa.
Careerjet.si
Careerjet.si je zaposlitveni iskalnik.

 

Dostopnost