Select Page

Interesne dejavnosti

Interesne dejavnosti (IND) so sestavni del predmetnika vseh izobraževalnih programov. Izvajajo se kot vsebinski sklopi v čim bolj strnjeni obliki in ne kot razporejene ure v okviru urnika.

IND se vrednoti z opravil/ni opravil. Brez uspešno opravljenih interesnih dejavnosti ni mogoče napredovati v višji letnik.

Gradbeništvo in geodezija

potrebujeta nove kadre na vseh stopnjah izobraževanja.

Okoljevarstvo

je panoga sedanjosti in prihodnosti.

Štipendije za deficitarne poklice

za štiri naše programe: zidar, tesar, pečar – polagalec keramičnih oblog, kamnosek.

Vajeniška oblika

šolanja za poklica zidar in kamnosek.

Vzporedno izobraževanje

za pridobitev dveh poklicev.

Sodelovanje v mednarodnih projektih

Delovna praksa pri delodajalcu

v vseh naših izobraževalnih programih.

Zaposlitev ali nadaljevanje šolanja

sta možnosti po zaključku katerega koli našega izobraževalnega programa.

Pouk dopoldan, športna dvorana

in športni tabori ter druge prednosti.

GRADIMO LJUDI.

Dostopnost