Select Page

Zaposlitev

Študij (in pogoji za vpis)

  • višje strokovno izobraževanje (poklicna matura)
  • enoviti magistrski študijski programi druge stopnje (splošna matura, nekateri programi tudi poklicna matura + izpit splošne mature)
  • univerzitetni študijski programi prve stopnje (splošna matura, nekateri programi tudi poklicna matura + izpit splošne mature)
  • visokošolski študijski programi prve stopnje (poklicna matura)

Maturitetni tečaj

Razpis za vpis v maturitetni tečaj (pri vpisu Priloga IV)

Dostopnost