Select Page

Učitelji v šolskem letu 2018/19

Učiteljski zbor za program GRADBENI TEHNIK

Predmet1. letnik2. letnik3. letnik4. letnik
slovenščinaKsenija Juvan BeričKsenija Juvan BeričKsenija Juvan BeričKsenija Juvan Berič
matematika Magdalena Mustar PečjakMagdalena Mustar PečjakMagdalena Mustar PečjakMagdalena Mustar Pečjak
angleščina/nemščinaBernarda Šmalc/ Nataša MedvešBernarda Šmalc/ Nataša MedvešBernarda Šmalc/ Nataša MedvešBernarda Šmalc/ Nataša Medveš
umetnost Matjana Vogrič
zgodovinaMarjana Pezdirc KolnikMarjana Pezdirc Kolnik
geografijaMaja Besednjak
sociologijaAlma Repar
fizikaDimitrije DjokićDimitrije Djokić
kemijaKarin Mezgec
geodezijaDimitrije DjokićDimitrije DjokićAndrej BerdajsAndrej Berdajs
evidentiranje nepremičninAndrej Berdajs
izdelava geodetskih načrtovAleš PozničAleš Poznič
fotogrametrijaDimitrije Djokić
geodetski in izravnalni načrtiDimitrije Djokić
opisna geometrijaDimitrije DjokićDimitrije Djokić
inženirska geodezijaAndrej Berdajs
geodetski računalniški programiDimitrije Djokić
OK izbrane zgodovinske temeMarjana Pezdirc Kolnik
OK uporabna informatikaBešter Nežka
OK matematika za geodeteMagdalena Mustar PečjakMagdalena Mustar Pečjak
OK geodetske terenske vajeDimitrije DjokićDimitrije DjokićBerdajs AndrejDimitrije Djokić
OK računalništvo v geodezijiDimitrije Djokić
OK izbrana poglavja iz geodezijeDimitrije Djokić
OK organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajoAndrej Berdajs
Praktično usposabljanje z delomMiha DebevcMiha Debevc

Učiteljski zbor za program GRADBENI TEHNIK PTI
Predmet
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/nemščina

Šmalc Bernarda/

Nataša Medveš

Šmalc Bernarda/

Nataša Medveš

umetnost Vogrič Matjana
matematika Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
zgodovina Pezdirc Kolnik Marjana
geografija Šemerl Miha
sociologija Repar Alma
fizika Djokić Dimitrije
kemija Križnar Borut
stavbarstvo Žirovnik Grudnik Petra Žirovnik Grudnik Petra
gradbena mehanika Postolova Biljana Postolova Biljana
Kalkulacije Žirovnik Grudnik Petra
geodezija v gradbeništvu Berdajs Andrej
gradbeni inženirski objekti Postolova Biljana Postolova Biljana
osnove projektiranja Petrič Alenka Petrič Alenka
projektiranje gradbenih inženirskih objektov Poznič Aleš
projektiranje stavb Žirovnik Grudnik Petra
OK statika v gradbeništvu Postolova Biljana
OK inštalacije in detajli v stavbarstvu Žirovnik Grudnik Petra
OK matematika v gradbeništvu Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
OK mehanika konstrukcij Postolova Biljana
OK vodovod kanalizacija Žirovnik Grudnik Petra
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program GEODETSKI TEHNIK
Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
matematika Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
angleščina/nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
umetnost Vogrič Matjana
zgodovina Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
geografija Šemerl Miha
sociologija Repar Alma
fizika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
kemija Križnar Borut
geodezija Djokić Dimitrije Berdajs Andrej Berdajs Andrej Djokić Dimitrije
evidentiranje nepremičnin Berdajs Andrej
izdelava geodetskih načrtov Poznič Aleš Poznič Aleš
fotogrametrija Djokić Dimitrije
geodetski in izravnalni načrti Djokić Dimitrije
opisna geometrija Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
inženirska geodezija Djokić Dimitrije
geodetski računalniški programi Djokić Dimitrije
OK izbrane zgodovinske teme Pezdirc Kolnik Marjana
OK uporabna informatika Žirovnik Grudnik Petra
OK matematika za geodete Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
OK geodetske terenske vaje Djokić Dimitrije Berdajs Andrej Berdajs Andrej Djokić Dimitrije
OK računalništvo v geodeziji Djokić Dimitrije
OK izbrana poglavja iz geodezije Djokić Dimitrije
OK organizacija geodetskega podjetja s strokovno zakonodajo Berdajs Andrej
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program OKOLJEVARSTVENI TENHIK
Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
matematika Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
angleščina/nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
umetnost Vogrič Matjana
zgodovina Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
geografija Šemerl Miha
sociologija Repar Alma
fizika Djokić Dimitrije
kemija Križnar Borut
biologija Perko Ada
varstvo okolja Perko Marjana Ada Perko Marjana Ada
tehnično risanje in uporaba računalnika Žirovnik Grudnik Petra
materiali in okolje Križnar Borut Križnar Borut
okoljevarstvene tehnologije Jurček Robert Jurček Robert
organizacija dela in poslovanja Debevc Miha
okoljevarstvena zakonodaja Pezdirc Kolnik Marjana
gospodarjenje z odpadki Perko Marjana Ada Perko Marjana Ada Perko Marjana Ada
gospodarjenje z odpadnimi vodami Perko Marjana Ada Perko Marjana Ada
gospodarjenje s prostorom in kakovost tal Križnar Borut Križnar Borut
OK izbrane zgodovinske teme Pezdirc Kolnik Marjana
OK terenske in laboratorijske metode spoznavanja pokrajine Križnar Borut
OK biologija človeka Perko Marjana Ada
OK geografija Slovenije Šemerl Miha
OK ekosistemi in antropogeni vplivi Križnar Borut
OK fizika za okoljevarstvenike Djokić Dimitrije
OK etika in okolje Šemerl Miha
OK informacijske komunikacijske tehnologije Žirovnik Grudnik Petra
OK izbrane okoljske teme Ada Marjana Perko
OK matematika za okoljevarstvenike Mustar Pečjak Magdalena
OK strokovni tuji angleški jezik Šmalc Bernarda
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program EKONOMSKI TENHIK
Predmet 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
matematika Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena Mustar Pečjak Magdalena
angleščina Šmalc Bernarda Šmalc Bernarda Šmalc Bernarda Šmalc Bernarda
nemščina Nataša Medveš Nataša Medveš Nataša Medveš
umetnost Vogrič Matjana
zgodovina Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
geografija Šemerl Miha
sociologija Repar Alma
psihologija Pirnovar Dagmar
kemija Križnar Borut Križnar Borut
biologija Perko Ada Perko Ada
poslovni projekti Debevc Miha Debevc Miha
poslovanje podjetij Debevc Miha Debevc Miha
ekonomika poslovanja Debevc Miha Debevc Miha
sodobno gospodarstvo Debevc Miha Debevc Miha Debevc Miha Debevc Miha
M5 finančno poslovanje Debevc Miha
M6 materialno knjigovodstvo Šinkovec Šaranović Mojca
M12 finančno knjigovodstvo Šinkovec Šaranović Mojca
OK izbrane zgodovinske teme Pezdirc Kolnik Marjana
OK hitrostno prepisovanje besedil
OK poslovno komuniciranje Debevc Miha
OK geografija sodobnega sveta Šemerl Miha
OK sodobne oblike trženja Debevc Miha
OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
OK obdelava in analiza ekonomskih podatkov Debevc Miha
OK uporabna ekonomika Debevc Miha
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program ZIDAR
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/ nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

zidarska dela

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

upravljanje lahke gradbene mehanizacije

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

lesene konstrukcije

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

OK lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko Brunček Janko
OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program TESAR
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

tesarstvo

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

upravljanje lahke gradbene mehanizacije

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

lesene konstrukcije

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko Brunček Janko
OK lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert PRA

OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program PEČAR - POLAGALEC KERAMIČNIH OBLOG
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/ nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder  TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

pečarstvo in polaganje keramičnih oblog

Petra Žirovnik Grudnik

TEO

Žakelj Franci PRA

Petra Žirovnik Grudnik

TEO

Žakelj Franci PRA

Petra Žirovnik Grudnik

TEO

Žakelj Franci PRA

zidanje

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Kotnik Srečko PRA

OK Lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert

ometi

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko Brunček Janko
OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje pri delodajalcu Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program KAMNOSEK
PREDMET 1. LETNIK 2. LETNIK 3. LETNIK
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

kamnoseštvo

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

zidanje

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Ročna obdelava kamna

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko Brunček Janko
OK lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert

OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program UPRAVLJALEC TEŽKE GRADBENE MEHANIZACIJE
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/nemščina

Šmalc Bernarda/

Podlesek Gordana

Šmalc Bernarda/

Podlesek Gordana

Šmalc Bernarda/

Podlesek Gordana

matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

upravljanje težke gradbene mehanizacije

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

upravljanje lahke gradbene mehanizacije

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

zemeljska dela

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko
OK motoroznanstvo Trček Silvo
OK lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert

OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program IZVAJALEC SUHOMONTAŽNE GRADNJE
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
angleščina/nemščina Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš Šmalc Bernarda/ Nataša Medveš
matematika Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije Djokić Dimitrije
umetnost Vogrič Matjana
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradbeništvo

Postolova Biljana TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

Maja Štembal Capuder TEO

Žakelj Franci PRA

strokovno risanje Maja Štembal Capuder
osnovna gradbena tehnologija

Postolova Biljana TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Petra Žirovnik Grudnik TEO

Kotnik Srečko PRA

Suhomontažna gradnja

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

Capuder Maja TEO

Brunček Janko PRA

ometi

Postolova Biljana TEO

Srečko Kotnik PRA

izolacije

Postolova Biljana TEO

Jurčič Mirko PRA

OK dela in poklici v gradbeništvu Brunček Janko Brunček Janko
OK lahka gradbena mehanizacija

Trček Silvo

Korun Robert

OK podjetništvo Krstič Florjanič Staša
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Učiteljski zbor za program POMOČNIK PRI TEHNOLOGIJI GRADNJE
PREDMET
 1. letnik
 1. letnik
slovenščina Juvan Berič Ksenija Juvan Berič Ksenija
matematika Andrej Berdajs Andrej Berdajs
naravoslovje Križnar Borut Križnar Borut
družboslovje Repar Alma Repar Alma
gradnja

Žakelj Franci TEO

Kotnik Srečko PRA

Žakelj Franci TEO

Kotnik Srečko PRA

gradbeni elementi Brunček Janko TEO, PRA Brunček Janko TEO, PRA
upravljanje lahke gradbene mehanizacije

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

Jurček Robert TEO

Trček Silvo PRA

Korun Robert PRA

OK angleški jezik stroke Šmalc Bernarda Šmalc Bernarda
OK pomožna gradbena dela Brunček Janko
OK stroji in kovine Brunček Janko
Praktično usposabljanje z delom Pezdirc Kolnik Marjana Pezdirc Kolnik Marjana
Dostopnost