Select Page

Podrobnosti dogodka

  • Datum:

Program predavanja:

  1. Uvod v delavnico – ravnatelj SGGOŠ, Gvido Jager, 5 min
  2. Predstavitev projekta in promocije zdravja na delovnem mestu – Romana Josič, SDGD Slovenije (nacionalni panožni sindikat), 5 min
  3. Izjava o varnosti z oceno tveganja (ZVZD1) in promocija zdravja, primeri iz prakse – Marjan Krašna/Stanko Ožbot, varnostni inženir, VZD ZBORNICA, 15 min
  4. Predstavitev krajše panožne statistike najpogostejših bolezni v gradbenih dejavnostih in podatkov o odsotnosti zaradi bolniških staležev – Valentina Kuzma, samostojna svetovalka pri GZS ZGIGM, 15 min
  5. Kako lahko sami prispevamo k zmanjšanju posledic dela v gradbenih dejavnostih – aktivna delavnica z vajami za krepitev zdravja in izboljšanju počutja – Andrea Backović Juričan, dipl. del. ter., viš. fiziot., univ. dipl. org, Nacionalni inštitut za javno zdravje, 60 min
  6. Zaključek – povzetek delavnice, ideje, predstavitev in izročitev še drugih PZDM gradiv – Romana Josič, SDGD Slovenije, 5 min
Dostopnost