Select Page

V šoli čebel

Sodelovali smo v projektu V ŠOLI ČEBEL, ki ga je organizirala Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana. V projektu so sodelovali dijaki 1.letnika (28) in 2. letnika (28). Pri strokovnem modulu Stavbarstva so spoznali kaj je dediščina in da jo ločimo na pomično in nepomično ter snovno in nesnovno dediščino. V sklopu vaj so izpolnili pripravljen učni listič na temo dediščine. Spoznali so leseno konstrukcijo čebelnjaka na Muljavi. Pri strokovnem modulu Osnove projektiranja so risali na panjske končnice. Predstavljena je bila zgodovina panjskih končnic in tematika poslikav. Pri strokovnem modulu Prostoročna skica so se naučili, da je lesena konstrukcija načrtovana v zlatem rezu. To so nato risali. Naredili so maketo v razmerjih zlatega reza in barvno študijo kompozicije zlatega reza na maketi.
Mentorica Karin Prodan

Voda – kaj mi pomeni

V sredo, 31. 5. 2023, so se štirje dijaki O1D – 1. letnik okoljevarstveni tehnik, udeležili okrogle mize na temo Voda – kaj mi pomeni. Dogodek je organizirala Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana v sklopu projekta Unesco. Okrogla miza je razkrila statistične podatke o porabi vode v Sloveniji, prav tako o kvaliteti pitne vode v Ljubljani in kaj vse lahko najdemo v odpadnih vodah. Strokovnjaki iz različnih področij, ki se ukvarjajo z vodo, so predstavili okoljske probleme, ki vključujejo vodo, njena onesnaževala in nujne ukrepe za zaščito vode. Dogodek se je zaključil z refleksijo in skupno zavezo o bolj premišljenem ravnanju z vodo.

20. nacionalni projekt Unesco Jezero je – jezera ni 2023

20. nacionalni projekt Unesco pridruženih šol Slovenije Jezero je – jezera ni 2023

Izpeljali smo jubilejni 20. nacionalni Unescov projekt Jezero je – jezera ni, 21. aprila 2023 v Kopru.
Aegida, Capris, Justinopolis, Insula Capraria, Caput Histriae, Capo D`Istria, Koper.
Različni gospodarji, različna imena za Kozji otok, ki se med 1. in 2. svetovno vojno z zasutjem morja spremeni v kopno. Na zasutem območju ostaneta samo dve »jezeri«, ki sta ostanka koprskih solin.

Po našem prihodu smo se na Carpacciovem trgu razdelili v skupine po delavnicah in se razkropili po prečudovitem historičnem mestnem jedru Kopra. Udeležencem iz OŠ Vincenzo e Diego de Castro Piran, Biotehniške šole Šempeter pri Gorici, Gimnazije Ledina Ljubljana, Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana ter našim dijakom smo omogočili naslednje delavnice:
– gradbeno – arhitekturna delavnica: Arhitektura kraja, mentorica Alenka Petrič,
– geodetska delavnica: Zakoličba stavbe, mentor Rok Vodopivec,
– okoljevarstvena delavnica: Jezerska voda, mentorica Karmen Leskošek,
– pečarska delavnica: Pisani mozaiki, mentorica Biljana Postolova,
– likovna delavnica: Akvareli, mentorica Karin Prodan,
– novinarska delavnica: e-Jezerski list, mentorica Snežna Kokelj,
– fotografska delavnica: Foto utrinki s projekta, mentor Miha Došler.
V projektu mentorji delamo na celostnem razvoju posameznika. Vzgajamo samostojne, učljive, srečne, srčne in zdrave posameznike. Mladim želimo približati naravo, ki je naša učilnica. Udeleženci so spoznavali naravno in kulturno dediščino ter oblikovali primeren odnos do vsega kar jih obdaja. Učili se se strpnosti, sodelovanja in trajnosti, živeti skupaj in se izražati skozi umetnost ter skrbeti za okolje in vodo. Teme projekta so bile kulturna raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni razvoj in življenjski slog.

Novinarska delavnica na Unesco projektu Jezero je – jezera ni

Z dijaki SGGOŠ.StG, ki so sodelovali na novinarski delavnici pod mentorstvom prof. Snežne Kokelj, z dijaki OŠ Piran in Gimnazije Ledina, ki so sodelovali na fotografski delavnici pod mentorstvom prof. Mihe Došlerja, smo si ogledali televizijski studio TV Koper – Capodistria. Zelo prijazno sta nas sprejela vodja produkcije, g. Blaž Svetina in znani novinar, g. Edi Mavsar, ki sta nam veliko povedala o TV hiši, snemanju oddaj in tehniki. Dijaki so bili najbolj navdušeni, ko so lahko samostojno premikali 20.000 evrov vredno kamero, se v studiu, kjer sicer poteka informativna oddaja, postavili pred TV kamero, in v režijski sobi pozorno prisluhnili, kako poteka režija oddaje. Dijake je vse skupaj zelo zanimalo, saj so našima gostiteljema postavljali veliko vprašanj.

Po dveh šolskih urah v TV hiši so dijaki – novinarji odhiteli še na teren, kjer so intervjuvali vodje ostalih delavnic – gradbene (prof. Alenke Petrič), geodetske (prof. Roka Vodopiveca), okoljevarstvene (prof. Karmen Leskošek), pečarske in kamnoseške (prof. Biljane Postolove) ter likovne (prof. Karin Prodan). Nato pa so se “utaborili” v eni najstarejših kavarn pri nas – v Loži, na plano potegnili svoje prenosne računalnike in se kot pravi profesionalci lotili dela – priprave e-časopisa Jezerski list, ki bo na plano pogledal po prvomajskih počitnicah.

UNESCO delavnica: Voda – kaj mi pomeni?

Dijaki 3. letnika programa okoljevarstveni tehnik so se 20. 3. 2023 v sklopu projekta Unesco udeležili predavanja o vodi. Predavanje je izvedla dr. Vesna Zupanc, raziskovalka na Biotehniški fakulteti. Dijaki O3C se z okoljsko problematiko vode srečajo že v 1. letniku, v tretjem pa se poglabljajo v okviru predmeta Gospodarjenje z odpadnimi vodami. Predavateljica je izpostavila problematiko namakalnih sistemov in prekomernega koriščenja vode oz. nepremišljene porabe vode v kmetijstvu. Na fakulteti so izvedli raziskavo in razvili Sistem za podporo odločanju o namakanju (SPON), s katerim svetujejo in pomagajo pridelovalcem pri vzpostavitvi kvalitetnega namakalnega sistema na svojih obdelovalnih površinah. Pri iskanju optimalnega namakalnega sistema raziskovalci analizirajo prst in se posvetijo meritvam vsebnosti vode v zemlji, saj je ta informacija ključna pri določanju časovnega okvirja namakanja površin z vodo. Tudi naši dijaki iz O3C so preizkusili merjenje z napravo in spoznali prednosti prenosa znanosti v prakso.

Projekt Veselje do znanosti

10. novembra 2022 so se dijaki O1D udeležili delavnic v okviru projekta »Veselje do znanosti«. Dogodek se je odvijal na Gimnaziji Celje – center. Po uvodnem pozdravu je sledilo predavanje dr. Toma Turka, slovenskega biologa in biokemika, ki je navdihujoče predstavil pomen znanosti v svetu. Predavatelj je izpostavil nekaj imen znanstvenikov, ki so s svojimi dognanji dragoceno prispevali k razvoju znanosti in tehnologije. Predavanju so sledile izvedbe različnih delavnic, na katerih so dijaki spoznali gostujočo šolo in sodobne učne pripomočke kot je AR-sandbox (reliefni peskovnik), izvedli pa so tudi nekaj kemijskih poskusov in se preizkusili v učenju tehnik pomnjenja. Dogodek se je zaključil pozitivno in z mislijo na prihodnje leto, ko bodo dijaki v vlogi izvajalca
delavnice predstavili delo okoljevarstvenika.

Dostopnost