Športno – spoznavni tabor za dijake 1. letnikov

Z dnevom športa, 23. 9. 2022, se zaključuje športno – spoznavni tabor za dijakinje in dijake 1. letnikov vseh štiriletnih programov, ki smo ga organizirali v Osilnici. Spoznavni tabor je trajal od ponedeljka, 19. 9. do petka, 23. 9. 2022. Vsak oddelek je bil na spoznavnem taboru dva dni. V teh dveh dneh so dijakinje in dijaki plezali v adrenalinskem parku, igrali paintbal, se sprehajali v naravi in si ogledali ter nekateri tudi zaplavali v Kočevskem jezeru. Zvečer so se družili ob ognju, ob družabnih igrah in glasbi.

Prvi sestanek dijaške skupnosti

20. 9. 2022 je potekala prva seja dijaške skupnosti SGGOŠ s spodnjim dnevnim redom:

  1. Pozdrav
  2. Izvolitev predsednika in potrditev predsedstva DS SGGOŠ
  3. Potrditev Načrta DS
  4. Razno

Profesorica Irena Mrak Merhar, nova mentorica dijaške skupnosti in ravnatelj Gvido Jager sta pozdravila vse prisotne ter dijake pozvala k sodelovanju in poudarila, da je dijaška skupnost živa toliko, kolikor vanjo vložijo dijaki sami. Ravnatelj se je vsem dijakom zahvalil za sodelovanje v raziskavi Šolski barometer, ki je med drugim pokazala tudi to, da si vsi želimo čistejše šolsko okolje – vsi smo zato pozvani, da še bolj skrbimo za čistočo v razredih, na straniščih, hodnikih in v okolici šole.

Potekale so tudi volitve predsednika dijaške skupnosti – na mesto predsednika je bil izvoljen Žak Likar, T4B. Predsedstvo pa sestavljata še podpredsednica Asija Ćufurović, T4A in tajnik Dan Rubido, T4B.

Svet šole – s spremembo zakonodaje sta po novem v svetu dva predstavnika dijakov. Zara Halec Makovec ostaja predstavnica dijakov, stekel pa bo postopek za izvolitev še enega predstavnika.

Šolski sklad – predstavnika dijakov v šolskem skladu sta Nik Savšek, G2E in Matic Ciuha, G1E.

SloveniaSkills 2022

Finalno šolsko tekmovanje v kamnoseštvu – SloveniaSkills 2022 je potekalo od 15. do 18. septembra 2022 v okviru Mednarodnega obrtnega sejma v Celju. Na tekmovanju so se pomerili trije tekmovalci. Med njimi je bil tudi dijak SGGOŠ Jaša Strden, katerega mentor je profesor Janko Brunček. Tekmovalna naloga – izdelava kamnite konzole je obsegala pripravo šablon in kontrolnih šablon, izkles masivne profilirane konzole z zahtevnim detajlom na čelni strani, ki so ga tekmovalci izdelali po lastni zamisli v okviru dogovorjenih končnih mer. Tekmovanje je intenzivno potekalo tri dni. Zaključilo se je z oceno izdelkov, ki jih je ocenjevala strokovna komisija.V nedeljo, zadnji dan sejma, je bila slavnostna razglasitev rezultatov. V panogi – kamnoseštvo je prvo mesto osvojila Sibila Leskovec (VSŠ Sežana), drugo mesto je osvojil Urban Mužina (VSŠ Sežana), tretje mesto pa naš dijak Jaša Strden (SGGOŠ).

Vsem tekmovalcem iskreno čestitamo!

Prvi šolski dan

1. 9. 2022 se je ob 8.00 na SGGOŠ vrnilo s počitnic 11 oddelkov srednjega strokovnega izobraževanja, 6 oddelkov srednjega poklicnega izobraževanja, 1 oddelek nižjega poklicnega izobraževanja in 2 oddelka poklicno tehniškega izobraževanja. Ob 10.00 pa je začelo šolanje na SGGOŠ 270 dijakinj in dijakov 1. letnikov, ki so razporejeni v 10 oddelkov: 1 oddelek tehniške gimnazije arhitekturne usmeritve, 3 oddelki gradbenih tehnikov, oddelek geodetskih tehnikov, oddelek okoljevarstvenih tehnikov, oddelek pečarjev, oddelek upravljalcev težke gradbene mehanizacije, oddelek kamnosekov, zidarjev in tesarjev ter oddelek pomočnikov pri tehnologiji gradnje. V športni dvorani jih je najprej nagovoril ravnatelj Gvido Jager, nato pa so jih razredniki pospremili v učilnice, kjer so dobili podrobnejša navodila in urnike. V knjižnici so si sposodili učbenike iz učbeniškega sklada, nato pa so se še sprehodili po šoli. 

SGGOŠ povezana v projekt Šola prenove za nove generacije

Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka in norveški partner Magma Geopark AS, Egersund, Norveška, so se ob koordinaciji vodilnega partnerja Združenja zgodovinskih mest Slovenije, povezali v projekt Šola prenove za nove generacijo in dediščino 21. st..

S projektom so uspeli in na razpisu norveškega finančnega mehanizma, v okviru programa izobraževanja – krepitev človeških virov in pridobili nekaj maj kot 500.000 EUR evropskih sredstev.  Glavni cilij projekta je  vzpostaviti medinstitucionalno okolje in učne prakse, za bolj načrtno izobraževanje mladih na ravni osnovne šole o kulturni dediščini in njeni prenovi.

Šola prenove kot program neformalnega izobraževanja o pomenu in vlogi kulturne dediščine ter potrebnih obrtnih znanjih in mojstrskih spretnostih, ki so nujna za kvalitetno prenovo kulturne dediščine, poteka že od leta 2015.

Partnerji Šole prenove:  Univerza Ljubljana, Fakulteta za arhitekturo, Srednja gradbena, geodetska in okoljevarstvena šola Ljubljana, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije in Združenje zgodovinskih mest Slovenije izvajajo program v obliki predavanj in praktičnih delavnic na različnih lokacijah in mestih po Sloveniji.

Projekt Šola prenove za nove generacije tako predstavlja nadgradnjo in širi vsebine programa Šole prenove. Projekt so partnerji pripravili z namenom, da  kulturno dediščino približajo tudi mladim, v okviru rednega izobraževanja, zato bodo v projektu razvili sodobne prakse poučevanja različnih predmetov v osnovni šoli skozi  uporabo primerov iz kulturne dediščine in prikazali veščine njene prenove. Nov način poučevanja v novem okolju in z novimi, v projektu razvitimi  orodji, bodo najprej preverili v osnovi šoli, partnerici projekta. V nadaljevanju pa bodo nove prakse poučevanja o kulturni dediščini  razširili tako med učitelji, strokovnimi delavci, ravnatelji različnih osnovnih šol, kot tudi med deležniki na nacionalni ravni, odgovornimi za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.

Uradni začetek projekta 1. junij 2022 in zaključek 30. april 2024. V času poteka projekta bo partnerji izdelali:  priročnik za učitelje z  18-timi učnimi pripravami in metodiko za izbrane predmete in vsebine, didaktična gradiva za poučevanje v učilnici in na terenu za vsako triado, pripravili set interaktivnih gradiv, pripravili demonstracijsko učno okolje  Didaktični kotiček za učence v OŠ Ivana Groharja v Škofji Loki ter zagotovili demonstracijsko učno okolje – učni laboratorij za usposabljanje učiteljev v Škofji Loki. Poleg tega pa bo preko sosvetov tudi vzpostavljena platforma sodelovanja deležnikov na nacionalni ravni odgovornih za načrtovanje kulturne, izobraževalne in prostorske politike.