Terenske vaje na Pokojiški planoti

V sredo, 6. 12. 2023 smo imeli izjemno priložnost, da smo v okviru terenskih vaj na Pokojiški planoti nad Vrhniko spoznavali čudoviti svet divjih živali. Dr. Klemen Jerina nam je opisal značilnosti posameznih živalskih vrst, poseben poudarek pa je bil na predstavitvi raziskav, ki temeljijo na odlovu in telemetrijskem spremljanju divjadi. Spoznali smo opremo za odlov, spremljanje in za nočno opazovanje živali. Žal nismo imeli sreče, da bi v živo od blizu videli kakšno žival, smo pa lahko na računalniškem zaslonu sledili koordinatam gibanja spremljane košute. Terenske vaje v naravnem okolju Pokojiške planote smo z veseljem izkoristili tudi za ponovitev geografskega znanja o kraškem svetu, s še večjim veseljem pa za kepanje! Premraženi in že v trdi temi smo se polni lepih vtisov vrnili v šolo.

Priznanje za posebne dosežke

V četrtek, 7. 12. 2023, je v Mestni hiši potekala podelitev plaket za posebne dosežke na področju Mladinskega raziskovalnega dela (MRD) za leto 2023. Kot smo že poročali, je naš dijak Klemen Tomazin iz 2. letnika strokovne gimnazije na tekmovanju za mlade raziskovalce prejel 100/100 točk, za kar si je prislužil priznanje in velik aplavz. Priznanje je prejela tudi mentorica Karmen Leskošek.

Šola spodbuja dijake k raziskovalnemu delu in jim omogoča, da izkoristijo svoje potenciale na različnih področjih. Veseli smo, da so dijaki za vložen trud in čas poplačani ne le z dobrimi ocenami, temveč tudi s priznanji, ki so še dodatna potrditev o odličnosti in spodbuda za naprej.

Božiček za en dan

V sredo, 6. 12. 2023, je skupina naših dijakov in učiteljev pomagala na dobrodelni akciji Božiček za en dan. Pri delu se nam je pridružil tudi ravnatelj. Veseli nas, da smo bili lahko del tako lepe akcije, ki bo razveselila več kot 13.600 otrok in starostnikov.

Ekskurzija v Monako

V okviru projekta “Odgrnimo tančico majhnosti”, ki poteka pri razrednih urah T3A razreda pod mentorstvom razrednika Tomaža Pšenice, dijakinje in dijaki raziskujejo najmanjše države Evrope.
Tako so od 25. novembra do 27. novembra 2023 raziskovali drugo najmanjšo državo na svetu. Kneževina Monako jih je pričakala v sončnem objemu in vsa okrašena z zastavami, cvetjem in poznojesensko živahnostjo v marini. Poleg Monaka so si ogledali še mesto Nico, Antibes in mondeni Cannes, kjer so kot gradbeniki strokovno pogledali še nekaj vrhunskih hotelov: Barriere Le Majestic, Martinez in Carlton.

Dostopnost