Select Page

1. Predmet in cilj projekta:
Projekt je namenjen osnovnošolcem in srednješolcem. Življenje, človekovo delovanje, razmišljanje nikoli ne miruje. Odvija se neprekinjen razvoj. Ob tem ostajajo orodja, dejavnosti, načini bivanja in delovanja, ki zastarajo. Nadomestimo jih z novimi. Med vsem kar smo nadomestili z novi so tudi poklici, ki izginjajo ali pa so že zelo redki. Številne dejavnosti ne ustrezajo potrebam današnjega časa, ker so današnji poklici specializirani in tehnično veliko bolj napredni. Dediščina je dokument časa. Ker na staro običajno pozabimo, želimo s projektom spomniti in opomniti na izginjajoče in redke poklice. Na njih nas mogoče spomni kakšen predmet ali uniforma v omari starih staršev. Sodelujoči učenci in dijaki naj skozi fotografijo prepoznajo in predstavijo redek ali izginjajoč poklic, vključno z orodji, uniformami, uporabljenimi materiali in mojstrskimi tehnikami. Priložijo naj kratko besedilo z nazivom in opisom poklica. Na hrbtno stran fotografij naj prilepijo opis fotografije.
2. Teme: kulturna raznolikost, kulturna dediščina, medkulturno učenje, trajnostni življenjski slog.
3. Način sodelovanja v projektu: Mentor pripravi izbor šestih fotografij v formatu 20 x 30 cm, fotografije naj ne bodo na nič prilepljene, na hrbtni strani naj bodo opremljene z naslednjimi podatki:

– naslov oz. opis fotografije,
– avtor,
– mentor, šola, ki jo predstavljajo.

Pri izboru fotografij bodite pozorni na:
– izvirnost motiva,
– kompozicijo,
– kakovost posnetka (svetloba, barva).

4. Pri pošiljanju poskrbite za primerno zaščito vaših fotografij. Fotografij ne vračamo. Pridržujemo si pravico, da jih razstavimo in objavimo na spletu oz. uporabimo za promocijo naše šole.
5. Dodatne informacije in prijava na projekt karin.prodan@sggos.si.
Priloženi sta prijavnica in soglasje, ki jo pošljite do 15. 12. 2023.
Evalvacijsko poročilo pošljite do 12 . aprila 2024, na naslov organizatorja projekta. Pošljite tudi posamezne fotografije v elektronski obliki na naslov: karin.prodan@sggos.si
Hkrati pošljite fotografije tudi po pošti na naslov:
SGGOŠ Ljubljana, Dunajska c. 102, 1000 Ljubljana, s pripisom
»Dediščina redkih in izginjajočih poklicev«.

Veselimo se sodelovanja z vami.

Dostopnost