Select Page

Dijaka Nejc Draškič (T2B) in Inela Ćoralić (O2D) sta sodelovala v oblikovalskem izzivu pri projektu KROŽNOST JE NAŠA PRILOŽNOST (Ekošola).
Nejc je zasnoval stanovanjsko enoto, kot rešitev prvega stanovanjskega problema za mlade po končanem študiju. Predlog je moral zadostiti kriterijem po ustrezni funkcionalni zasnovi tlorisa, statični stabilnosti in cenovni dostopnosti predlagane bivalne enote. Največji izziv pa je bil poiskati in zbrati take zavržene ali odrabljene izdelke, ki bi lahko nadomestili konstrukcijsko nosilne in nenosilne materiale, ki sestavljajo fasadni plašč pri klasični gradnji. Z novo namembnostjo zavržene izdelke vključimo v krožno gospodarstvo in jim na ta način podaljšamo »življenjsko« dobo. Tukaj mu je s svojim znanjem pomagala Inela.
mentorica: mag. Mery Lončar Klemenčič, univ. dipl. inž. arh.
Zahvaljujemo se profesorjem T. Lipushu, S. Trčku in R. Korunu za orodje in nasvete pri izdelavi makete.
Opis rešitve:
»Da bi zagotovili uresničitev zadanega cilja, vzpostavitev krožnega gospodarstva, smo bili doma in v šoli pozorni na zavržene izdelke, ki bi v okviru našega projekta lahko bili potencialni vir in ne odpadek. Tako smo iz odpadnih in zavrženih izdelkov izdelali maketo (cca 1 m2) fasadnega plašča načrtovane eko varčne bivalne enote za mlade. Uporabili smo lesen hlod, kot konstrukcijsko glavni nosilni element, palete za sestavo fasade in OSB plošče za notranjo stensko oblogo. Stara oblačila, volno, odpadni papir, navadno peno, stiropor namesto toplotne izolacije in pa kamionsko cerado ter trpežen polivinil za namen hidroizolacije objekta. Na zadnji sloj smo pritrdili tetrapake in vanje posadili vrtnine in zelišča. Ta sloj deluje kot zelena fasada, ki zadržuje deževnico, filtrira zrak in zmanjšuje onesnaženje. Pomaga zmanjševati negativen vpliv toplotnih otokov v mestu ter spodbuja proces hlajenja v sami stavbi ter posledično zmanjša stroške hlajenja.«

Dostopnost