Select Page

1. 9. 2022 se je ob 8.00 na SGGOŠ vrnilo s počitnic 11 oddelkov srednjega strokovnega izobraževanja, 6 oddelkov srednjega poklicnega izobraževanja, 1 oddelek nižjega poklicnega izobraževanja in 2 oddelka poklicno tehniškega izobraževanja. Ob 10.00 pa je začelo šolanje na SGGOŠ 270 dijakinj in dijakov 1. letnikov, ki so razporejeni v 10 oddelkov: 1 oddelek tehniške gimnazije arhitekturne usmeritve, 3 oddelki gradbenih tehnikov, oddelek geodetskih tehnikov, oddelek okoljevarstvenih tehnikov, oddelek pečarjev, oddelek upravljalcev težke gradbene mehanizacije, oddelek kamnosekov, zidarjev in tesarjev ter oddelek pomočnikov pri tehnologiji gradnje. V športni dvorani jih je najprej nagovoril ravnatelj Gvido Jager, nato pa so jih razredniki pospremili v učilnice, kjer so dobili podrobnejša navodila in urnike. V knjižnici so si sposodili učbenike iz učbeniškega sklada, nato pa so se še sprehodili po šoli. 

Dostopnost