Select Page

Sodelovali smo v Unescovem projektu V šoli čebel, ki ga je v šolskem letu 2021/22 izpeljala Plečnikova gimnazija Ljubljana.

S temo o čebelah in čebelnjaku smo se srečali pri sledečih strokovnih modulih v programu gradbenega tehnika, SSI:

  • Stavbarstvo: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka (medpredmetna povezava z modulom Slovenska arhitektura: poglavje Slovensko ljudsko stavbarstvo),
  • Opisna geometrija: konstrukcija satovja,
  • Prostoročno risanje: Čebelnjak na Muljavi – konstrukcija in kompozicija čebelnjaka po interni skripti prof. Juvanca, Fakulteta za arhitekturo; poslikava panjskih končnic na temo svetopisemskih zgodb (medpredmetna povezava s slovenskim jezikom) in druge teme.

Prav tako smo se s temo o čebelah in čebelnjaku srečali pri strokovnih predmetih v programu tesar, kamnosek, upravljalec težke gradbene mehanizacije, SPI:

  • Računalništvo v gradbeništvu: izris čebelnjaka v programu AutoCAD,
    izris načrta za razrez čebelnjaka za CNC,
  • Osnove gradbene tehnologije: lesne zveze in konstrukcija čebelnjaka,
    sestavljanje čebelnjaka.
Dostopnost