Select Page

Tudi letos smo na področju raziskovalne dejavnosti dosegli odličen rezultat. Dijakinji Hana Dizdarević (T3A) in Hidajeta Dizdarević (T2B) sta pod mentorstvom Nejca Kastelica izdelali raziskovalno nalogo z naslovom Zelene strehe. V ponedeljek, 16. maja 2022, sta nalogo suvereno predstavili in zagovarjali na državnem srečanju, ki je potekalo v Murski Soboti.

Hana in Hidajeta sta pred komisijo in ostalimi prisotnimi po 10-minutni predstavitvi odgovarjali na številna vprašanja, ki so jih postavljali člani komisije. V skoraj polurnem razgovoru sta med drugim pojasnili, da sta v svojem raziskovalnem delu želeli ugotoviti, ali je zelena streha izolacijsko učinkovita. Postavili sta nekaj hipotez, ki sta jih želeli potrditi ali ovreči z anketo, intervjujem na gradbišču, eksperimentom in izračuni. Ugotovili sta, da imajo ozelenjene strehe številne pozitivne učinke na okolje, npr. vplivajo na ohranjanje biodiverzitete v urbanem okolju, varčevanje z energetskimi viri in posledični prihranek stroškov za toplotno energijo, pozitivni učinki na zrak in vodo v okolju … 

Naloga je bila odlično ovrednotena in dijakinji sta prejeli srebrno priznanje.

Hani in Hidajeti iskreno čestitamo za opravljeno delo, ki je ob pomoči in podpori mentorja Nejca Kastelica poželo velike pohvale državne komisije.

Dostopnost