Select Page

Navodila se bodo sprotno usklajevala z navodili, ki nam jih bo posredovalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ter Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

1. PISNI IZPIT:

 Na pisni izpit pridite med 8:20 in 8:35 uro (raje prej, kot prepozno). Ker vstopate posamično, bo morda potrebno malce počakati. Vstop v šolo pred 8:15 uro ne bo mogoč.  Na oglasni deski PoM v pritličju si oglejte, v kateri učilnici opravljate pisni izpit. Na vratih učilnice bodo sedežni redi – oglejte si jih in se (ob pomoči nadzornega učitelja) odpravite na dodeljeno mesto.  V izpitni prostor lahko prinesete le dovoljene pripomočke za vsak izpit posebej (v prilogi), plastenko z vodo in žepne robčke. Pripomočkov si ne morete izposoditi v šoli, prav tako si jih ne smete sposojati med sabo, zato je pomembno, da prinesete vse. Vso ostalo garderobo boste oddali v svoje garderobne omarice, ki ste jih imeli skozi šolsko leto, omarice bomo namreč odklenili že pred vašim prihodom v šolo, odklenjene pa bodo ostale ves čas vašega zadrževanja v šoli. Za vse predmete, ki jih odložite v omarice šola NE odgovarja, zato je smiselno, da vrednejših predmetov ne prinašate v šolo.  Mobilni telefoni, ročne ure in druge elektronske komunikacijske naprave v izpitnem prostoru niso dovoljene. V kolikor kandidat uporablja katero izmed zgoraj omenjenih naprav med izpitom, se mu prepove nadaljevanje izpita.  Pred vstopom v izpitni prostor si razkužite roke. Maske so obvezne ves čas, ko se nekdo premika (ali vi ali nadzorni učitelj ali oba). Ko sedite in rešujete maturitetne pole, lahko masko odložite.  Za potrebe identifikacije morate pred začetkom izpita predložiti osebni dokument (osebna izkaznica oz. potni list). Osebno izkaznico položite s sliko navzgor na skrajni rob mize; potni list odprete na stran, kjer je slika, in položite na skrajni rob mize.  Preverite podatke na šifrah ter jih ustrezno nalepite po navodilih nadzornega učitelja. Ostale nalepke vrnite v ovojnico.  Preberite navodila (prebral jih bo tudi nadzorni učitelj).  Uporaba korekturnih sredstev ni dovoljena. Če se zmotite, prečrtajte in ponovno napišite.  Ko nadzorni učitelj naznani začetek pisanja, lahko odprete polo in začnete s pisanjem. Ko nadzorni učitelj naznani konec pisanja, polo zaprete in jo odložite na rob mize.
 Odhod na WC med pisanjem izpita je mogoč, vendar moti ostale udeležence izpita, zato prosimo, da obisk WC-ja opravite pred ali po izpitu. V kolikor to ni možno, sledite navodilom nadzornega učitelja v učilnici in na hodniku.  Med odmorom med prvo in drugo polo pisnega izpita ostanete v izpitnem prostoru. Zapustite ga lahko le zaradi obiska WC-ja (kamor odhajate posamično).  Po koncu pisanja pisnega izpita izpraznite svojo garderobno omarico. Nadzorni učitelji bodo pri tem skrbeli za red in varnost.

2. USTNI IZPIT: Navodila sledijo v naslednjih dneh!

3. ZAGOVOR IZA (GRADBENI TEHNIKI) OZ. ISZ (GEODETSKI IN OKOLJEVARSTVENI TEHNIKI): Navodila sledijo v naslednjih dneh!

Obvestilo o načinu razglasitve rezultatov, ki bo 7. julija 2020, vam bomo posredovali takoj, ko bomo imeli informacijo. Za večino informacij spremljajte spletno učilnico PoM, oglasno desko PoM in spletno stran SGGOŠ.

4. PRIHOD DO ŠOLE – Priporočamo hojo, kolesarjenje, tudi individualni prevoz s strani staršev (brez združevanja dijakov!). – Če se dijaki pripeljejo s svojim osebnim vozilom, ga lahko parkirajo na šolskem parkirišču za delavnicami. – V času prihoda v šolo ima dijak svojo masko, ko vstopa v šolski objekt pa je obvezna uporaba šolske maske. – Vsa dijak vsak dan prejme novo masko.

5. VSTOPANJE V ŠOLSKI OBJEKT IN V RAZRED – Dijaki upoštevajo talne oznake, ki opozarjajo na 2-metrsko medosebno razdaljo. – Pred vhodom v šolo se najprej podpišejo na seznam, s čimer potrjujejo, da so zdravi. – Nato si razkužijo roke in prevzamejo masko ter si jo pravilno nadenejo. – V šolski objekt vstopajo z masko. – Dijaki v šolski objekt vstopajo posamično, pri tem naj ohranjajo medosebno razdaljo od 1,5 do 2 metra.
– Razkužila bodo nameščena tudi v razredih. – Dijakom ni dovoljeno zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču šole (npr. šolsko dvorišče, šolsko igrišče, šolsko parkirišče, hodniki, garderobe …) niti v šolskih prostorih. – V času prihodov v šolo bo ob vhodu prisotna odgovorna oseba zaposlena na SGGOŠ, ki bo skrbela, da se bodo ukrepi izvajali.

6. UČILNICA – V vsaki učilnici bo ob vhodu razkužilo za roke in za površine. – Število oseb v učilnici je odvisno od velikosti prostora, upoštevati je potrebno zagotavljanje medosebne razdalje, vsaj od 1,5 do 2 metra. – Dijaki ne bodo prehajali iz učilnice v učilnico. – Dijaki lahko snamejo masko, ko sedijo pri pouku, oziroma opravljajo maturo in je zagotovljena medosebna razdalja. Če se dijaku približa profesor ali dijak na manj kot 1,5 metra, naj si nadenejo maske. – Masko je priporočeno zamenjati na 2 do 3 polne ure.

7. DELITEV IN POBIRANJE GRADIVA – Rokovanje s tiskanim učnim gradivom bo potekalo izključno z rokavicami.

8. SANITARIJE – Okna sanitarij naj bodo odprta. – Vrata naj dijaki po možnosti odpirajo s komolcem oz. s pomočjo čiste papirnate brisačke. – V sanitarijah so vedno na voljo milo in papirnate brisačke. – V sanitarijah so že od začetka epidemije nameščene informacijske grafike z nasveti o umivanju rok.

9. ODHOD DOMOV – Po zaključku pisanja izpita ali ustnega zagovora naj dijaki iz šole izstopajo posamično, pri tem naj stalno ohranjajo medosebno razdaljo od 1,5 do 2 metra. – Zadrževanje v skupinah oz. druženje na funkcionalnem zemljišču pred vhodom v šolo ni dovoljeno. – Priprave na maturo in zaključne izpite za dijake niso obvezne, zato lahko dijak odide kadarkoli želi. – Dijak mora pri odhodu iz razreda imeti ves čas nameščeno masko. Sname jo lahko šele na parkirišču. – Maske in vse ostale odpadke, ki bi jih drugače dijak odvrgel v koš, jih v tem obdobju odnese domov in jih doma odvrže v smeti.

Dostopnost