Select Page

Prijavite se lahko do 11. maja 2020 s prijavo za vpis v začetni letnik srednje šole (obrazec DZS 1,20), ki jo snamete s spletne strani MIZŠ ali kupite v papirnici. Kandidati oddajo izpolnjeno vlogo sami (ni potreben žig šole in podpis ravnatelja) na naslov šole po pošti (ne priporočeno, ne s povratnico).
20. maja 2020 bo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport objavljeno stanje prijav po programih in šolah (vse informacije bodo imeli tudi šole).
16. junij 2020 je zadnji dan za prenos prijav.
Vpis bo potekal med 30. junijem in 6. julijem 2020. Kandidati, ki so se prijavili, bodo vabilo za vpis prejeli po 24. 6. 2020 na naslov, ki so ga navedli v prijavnici.
Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar (01 5600 444).

Dostopnost