Select Page

Spoštovani starši,

po navodilih Ministrstva za šolstvo znanost in šport  z dne 24. 2. 2020 vas obveščamo, da posebnih omejitev pri izvajanju pouka pristojno ministrstvo ne predvideva, zato do preklica pouk na šoli poteka kot običajno.

Tako kot na nekaterih drugih šolah po Sloveniji smo tudi na naši šoli v začetku tedna dijake in učitelje ter ostale delavce šole seznanili s preventivnimi ukrepi, predvsem pa z ustreznimi ravnanji za zaščito zdravja vseh, ki se zadržujemo znotraj in zunaj šolskega poslopja.

Bolezen se širi kapljično. Kašelj ljudi v naši bližini je potencialno nevaren znotraj razdalje 1,5 m, posebna pozornost velja v sanitarnih prostorih (sanitarni elementi, kljuke vrat …).

Za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe (povzeto po priporočilih NIJZ):

  • Izogibamo se tesnim stiskom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, če zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja (zaščita ust z robčkom ali roko).
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo, vrat v sanitarnih prostorih ne odpiramo s kljuko ampak s telesom oz. s komolcem.
  • Če  voda in milo nista dostopna  za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost alkohola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Glede na trenutno epidemiološko situacijo splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.
  • V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov,  kjer  se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Starši,  prosimo vas, da spremljate počutje svojih otrok. Če se slabo počutijo, jih zadržite doma. Bolni dijaki naj se ne udeležujejo pouka. Zgoraj navedene ukrepe smiselno uporabite tudi doma in vsepovsod drugje, kjer se nahajate.

Ukrepe v šoli bomo prilagajali dinamiki morebitnega pojava in širjenja koronavirusa v državi. O vseh novostih ali posebnostih vas bomo sproti obveščali.

Ravnatelj, Gvido Jager

Dostopnost