Select Page

Na informativnem dnevu, 14. 2. in 15. 2. 2020, smo predstavili 9 izobraževalnih programov, Erasmus+, interesne dejavnosti, vzporedno šolanje, možnosti študija in informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (IKT) na šoli. Informativni dan se je zaključil z ogledom fitnesa, športne dvorane in plesne dvorane, v kateri je bila kratka prireditev.

Dostopnost