Ko se je potrebno odpraviti na teren, pravi okoljevarstveniki ne poznamo “neugodnih razmer”! To smo dokazali 10. 10. 2019, ko smo kljub močnemu dežju izvedli terenske vaje. V celoti smo obhodili preučevano območje in prepoznavali invazivne tujerodne rastline. Nekaj dijakov se je izjemno izkazalo – znanje, pridobljeno na predavanju in strokovnem sprehodu na vajah prejšnji teden, so s pridom uporabili in pravilno določili skoraj vse rastline. Le-ti so s sončnim nasmehom in zavzetostjo veliko prispevali k pozitivnemu vzdušju, ki bi ga sicer lahko pokvarila peščica nejevoljnežev, ki so ugotavljali, da “ne marajo dežja”. Upajmo na sončno vremensko napoved, da bi prihodnjič vsi uspešno opravili terenske vaje!