Select Page

Kaj pomeni pojem samozadostna bivalna enota? To pomeni, da si sama proizvede dovolj energije za kakovostno bivanje, da sama poskrbi za porabo vode, da sama poskrbi za odpadke in odpadno vodo, ne da bi bila priključena na katerikoli sistem. Večino teh dejstev so dijaki O3C videli na obisku v Trnovskem parku. Vse jim je podrobno in strokovno razložil profesor s Fakultete za strojništvo v Ljubljani. Dijaki so se strinjali, da je marsikaj mogoče narediti, če je le volja in znanje o alternativnih virih energije, izolaciji, zajemanju deževnice in ustrezni tehnologiji čiščenja za pripravo pitne vode in odpadne vode, kot tudi kompostiranje blata.

Dostopnost