Select Page
V juliju 2018 se zaključuje triletni projekt, v katerem so poleg naše šole sodelovali še referenčni partnerji s področja tradicionalne in industrijske obdelave naravnega kamna: Klesarska škola Pučišća z otoka Brača, Instituto Salesiano San Zeno iz Verone in Višja strokovna šola Šolskega centra Srečka Kosovela iz Sežane ter poleg šol še nevladna organizacija CEDRA iz Splita in SGDZ, slovensko gospodarsko združenje iz Trsta. Pobudnik projekta je bila Območna obrtna zbornica Sežana.

V projektu smo razvili:
– nov model praktičnega usposabljanja za kamnoseke in
– priročnik za delodajalce, ki podpira uvajanje novega modela.

Partnerji v projektu delujejo v zelo različnih poslovnih okoljih, zato je bilo potrebno pri uvajanju modela in vsebini priročnika poiskati skupne rešitve.
Model je zasnovan tako, da povečuje intenzivnost komunikacije med delodajalci in šolo in s tem omogoča, da imajo delodajalci večji vpliv na vsebine praktičnega pouka in usposabljanja z delom.
Priročnik pa prinaša učinkovita orodja za uvajanje, spremljanje in evalvacijo učinkov praktičnega izobraževanja za kamnoseke.

Skupni cilj je, da v času šolanja dijak pridobi poklicno samozavest, je v delovnem procesu samostojen in odziven, se zaveda vrednosti lastnega dela ter postane odgovoren, v lastni razvoj orientiran delavec.

Po zaključku se bo intenzivno širjenje rezultatov projekta šele zares začelo, saj so izidi primerni tudi za izvajanje v vajeniški obliki izobraževanja.

Dodana vrednost projekta je tudi možnost uporabe modela in strukture priročnika za druge izobraževalne programe srednjega poklicnega in strokovnega izobraževanja.

Dostopnost