Select Page

Pri predmetu gospodarjenje s prostorom in kakovost tal smo najprej spregovorili in se poučili o tem, kaj je prostor, kako ga razvršamo in katere oblike poznamo. Na primerih smo spoznali javne, mestne ter vaške prostore. Dijaki bodo kot okoljevarstveniki v svojem poklicu sodelovali tudi z drugimi strokovnjaki, ki gradijo prostor. Zato smo se naučili izdelati načrt revitalizacije vaškega prostora.

Projekt je potekal v treh delih. V prvem delu smo določili skupine in program, ki ga bo posamezna skupina obdelala. Tako je nastalo 6 skupin. Programi so: prenova obstoječega vaškega prostora v skate park,prenova prostora v večnamenski park, v igrišče, v vodni park. V prvem delu so izrisali prostoročno idejno skico. V drugem koraku so prostoročno skico prenesli v digitalno obliko, kar pomeni, da so s pomočjo računalnika v merilu izrisali načrt. V tretjem koraku so načrt natisnili in ga prenesli na podlogo, na kateri so naredili maketni prikaz. S pomočjo različnih materialov so nastale domiselne in igrive rešitve prostora. Dijaki so spoznali, da mora biti vsak poseg v prostor premišljen in načrtovan. Naučili so se povezovati grajeno in naravno okolje ter dati prostoru novo, kvalitetno vsebino.

Dostopnost