Select Page

Na dan poezije smo v Cankarjevem letu 2018 brali in se posvetili edini njegovi pesniški zbirki Erotika. Pred dogodkom so se nekateri dijaki preizkusili tudi v risbi, drugi pa v računalniški aplikaciji, s katero so izdelali knjižne kazalke.
Med drugim smo izvedeli:
– da pesniški zbirki ob prvi izdaji (1899) ni bilo z rožicami postlano in da je več sto izvodov romalo na grmado, češ, da je literatura nemoralna
– da je je sestavljena iz 3 ciklov (Helena, Iz lepih časov, Dunajski večeri) in Romanc – 12 epskih pesnitev
– kdo so bile dame, njegove mladostne ljubezni, ki so umetnika navdihnile za nastanek večine pesmi v zbirki.
Umetnice in umetnik so na koncu literarne matineje prejeli posebne nagrade, vsi ostali udeleženci pa knjižne kazalke.
Čeprav Cankar sam s svojo zbirko Erotika ni bil prav zadovoljen, je bil nam v velik navdih za literarno in širše umetniško ustvarjanje na šoli.

Bil je lep kulturni dogodek!

Risbe/ilustracije Cankarjevih pesmi v izvedbi dijakov in z analizo slik prof. Helene Rožencvet

Na sliki je v zeleno-rdeči kombinaciji barv prikazan par. Izstopata barvi (predvsem rdeča), ki sta nasičeni, močni in zato dajeta občutek strasti, aktivnosti, na drugi strani pa je postavitev horizontalna, kar kaže na umirjenost. S tem slika odlično prikaže dvojna občutja, ki nam jih pesem posreduje. In ravno to je poleg odličnih upodobitev obraza in senčenja največji dosežek te slike.

Lara Š., T2A, likovna upodobitev pesmi Ne vstajaj, ne vstajaj! (iz cikla Dunajski večeri)

Risba prikazuje nagrobnik v spomin na ljubezen. Motivno in tematsko je precej dobesedna upodobitev pesmi – pesnik pokoplje svojo ljubezen. Kot dokazilo nam zraven upodobi še lopatoJ Uporabljenih je malo/skoraj nič barv, kar kaže na monotonost, umirjenost prikazanega, izstopata dve rdeči vrtnici, ki zbujata skomine na ljubezen. Umestitev spomenika v prostor je podkrepljena s tremi griči, ki center pozornosti mečejo na nagrobnik oz. na pokopano ljubezen.

Luka R., T1B, Pokopal sem svojo ljubezen (iz cikla Lepi časi)

Slika prikazuje nočno pokrajino, ki se zabriše v daljavo. Téma je primerna prebrani pesmi, tudi motivi  (nebo, gore, večer) so zajeti. Kompozicija/usmerjenost slike je horizontalna, kar v gledalcu povzroča občutek umirjenosti in pasivnosti; temu primerne so tudi barve (modra, zelena, rumena), ki so hladne, temne, zabrisane in s tem povečajo učinek zasanjanosti/mističnosti upodobljenega. Pesnik opisuje zasanjan, melanholičen večer in ravno to vzdušje je na sliki odlično prikazano.

Pika K., G1A, likovna upodobitev pesmi Nebo gori od zvezd (iz cikla Helena)

Pesem je romantična, ljubezenska, rahlo temačna in prav takšen je njen prikaz. Na risbi sta upodobljena motiva vrtnice in srca – oba simbola ljubezni. Na prvi pogled sta motiva precej groba in realistična, ampak prav to je njuna največja odlika. Prikaz je zelo konkreten, izredno dobro so zajeti proporci, največja vrlina pa se kaže v senčenju. Slednje je zelo dobro prikazano na vrtnici in predvsem srcu, dodaten prostor pa nam oriše še senca, ki jo predmeta mečeta na podlago.

Tatjana B., O2A, likovna upodobitev pesmi Pod oblačnim, sivim nebom (iz cikla Dunajski večeri)

Dostopnost