Select Page

Lara Koglot, T3A, in mentorica Biljana Postolova sta se konec maja 2017 udeležili tehniške olimpijade v Plznu. Na tekmovanju sta v sekciji multimedijsko in didaktično delo – projektno učno delo po modelu PUD-BJ “Od ideje do izdelka” – predstavili nalogo Pomol v Portorožu malo drugače. Predstavitev je potekala v v angleškem jeziku.

Naloga je bila zelo zanimiva in in je med poslušalci požela veliko zanimanja. Lara in mentorica sta dali celo izjavo za češko televizijo. 🙂

Spremljevalni program je obsegal obisk pri županu in ogled znanstvenega centra Techmania.

 

Dostopnost