Select Page

Imeli smo strokovno ekskurzijo. Mi? Ja, mi – O2a in O3a. Veste o čem? O energiji, kajpada. Ta je namreč potrebna za vse, kar počnemo in česar ne počnemo ter je izvor vseh nevšečnosti na Zemlji. Nevšečnosti? Bolje rečeno, je vir vsega izkoriščanja naravnih virov, surovin, obremenjevanja in onesnaževanja. Obiskali smo informacijski center Gen – E v Krškem, jedrsko elektrarno in hidroelektrarno Krško. Bilo je veliko zanimivih informacij, ki jih moramo v svoji glavi še »sprocesirati«, in veliko novega o ekologiji in varstvu okolja pri gradnji hidroelektrarne, kot na primer: gradnja ribjih stez, nadvišanje terena zaradi podtalnice … Bil je lep dan.

Dostopnost