Select Page

Samozadostna bivalna enota, kaj je to? Dijaki O2A so šli preverit. Izvedeli so veliko novega. Profesor s strojne fakultete jim je razložil, da se ta bivalna enota sama oskrbuje s potrebno energijo, vodo in čiščenjem komunalnih odpadkov. Imeli so tudi možnost spoznati različne tehnologije, izolacijske materiale in elektronske sisteme.

Dostopnost