Select Page

Dijaki O3A so obiskali termoenergetski objekt toplarno – termoelektrarno v Ljubljani. Seznanili so se s specifičnim delom pooblaščenca za varstvo okolja v energetiki: z emisijami, ki nastajajo v procesih; z načrti za ravnanje z odpadki; s postopkom priprave vode; z okoljevarstvenimi dovoljenji za emisije plinov in vode … Bili so tudi v laboratoriju za trda goriva, kjer so spoznali tehnologijo za določanje kakovosti goriv … Poučno, ni kaj.

Dostopnost