Select Page
Na 2. sestanku DS, 29. 9. 2016, je ravnatelj Gvido Jager podal poročilo za šolsko leto 2015/16, nato pa predstavil letni delovni načrt za šolsko leto 2016/17. Planiranih je kar nekaj investicij: obnova talnih oblog, omarice za dijake, večnamenski prostor za druženje v učilnici 011, soba za dijaško skupnost in inštalacija novega strežnika.
Ker je predstavnikoma dijakov v Svetu šole s 30. 9. 2016 potekel mandat, bodo v prihodnjih 14 dneh na šoli izvedene volitve, na katerih bosta izvoljena nova dva predstavnika dijakov v Svet šole.
Dostopnost