Select Page

Dijaki T2A smo si v muzeju ogledali zbirko predmetov, ki prikazujejo slovensko ljudsko likovno umetnost: poslikane panjske končnice, slike na steklu, skrinjice, preslice in vretena, komatne glavnike, palice in pipe, trniče, modele za mali kruhek. Spoznali smo tradicionalne ornamente in njihov pomen. Poslušali smo razlago o zgodovini čebelarstva na Slovenskem, si ogledali različne oblike panjev in spoznali njihov razvoj. Kustosinja nam je predstavila etnološki pomen panjskih končnic:  iz poslikav lahko ugotavljamo, kakšen odnos do sveta so imeli naši predniki. S poslikavami čelnih deščic so v 18. in 19. stoletju označevali panje in olajšali čebelam njihovo prepoznavanje, kmetu-čebelarju pa so krasile čebelnjak in njegove čebele varovale pred zlemi silami.

Poslikane panjske končnice so najizvirnejši del ljudskega slikarstva na Slovenskem, posebnost ljudske umetnosti doma in v svetu. Tudi mi smo se preizkusili v poustvarjanju kulturne dediščine, ko smo v ustvarjalni delavnici prerisovali stare motive ali domišljiji prepustili prosto pot. Svoje poslikane deščice smo prinesli v šolo ter ob narisanih motivih povedali ali napisali zgodbo.

Dostopnost