Select Page

Zadnja stena v učilnici 313 je popleskana. Vse dijakinje in vsi dijaki razreda T4A so odtisnili svoje dlani. Svoj pečat pa sta na steni pustila tudi razredničarka T4A razreda, prof. Irena Justin, in prof. Igor Perko, ki v učilnici 313 poučuje matematiko.

Dostopnost