Select Page

Nadarjeni dijaki naše šole so se 4. novembra 2015  zbrali v čitalnici in z mentorji načrtovali delo v letošnjem šolskem letu.

Ker se zavedamo, da imajo nadarjeni dijaki pomembno vlogo v družbenem življenju in bodočem poklicu, odgovorni pa so tudi do sebe, da se zavedajo svojih potencialov in jim sledijo ter jih uresničijo, nadarjene dijake na naši šoli spodbujamo k ustvarjalnosti in razvijanju svojih zmožnosti tako na profesionalnem kot tudi socialnem področju. Naš slogan Gradimo ljudi zaživi na različnih dejavnostih in delavnicah, na katere vabimo tako nadarjene dijake, kot tudi vse ostale njihove radovedne in aktivne sošolce. V letošnjem letu so učitelji mentorji pripravili naslednje:

•             Moja ideja – naš projekt; mentorica Maja Capuder;
•             Pogovori o filozofiji; mentor Miha Šemerl;
•             Matematika za splošno maturo; mentor Igor Perko;
•             Angleščina in več; mentorica Bojana Suhadolnik;
•             Matematični kotiček; mentorica Tatjana Hernaus;
•             Priprava na matematična tekmovanja; mentorica Nataša Kolar;
•             Priprava na Ekokviz; mentorica Ada Perko;
•             Prostovoljno delo; mentorica Biljana Postolova;
•             Glasbena dejavnost; mentor Igor Perko;
•             Likovni natečaji; mentorica Karin Kozamernik;
•             Cankarjevo tekmovanje; mentorice slavistke.

Dijaki bodo vključeni tudi v dejavnosti Knjiga z moje nočne omarice (mentorica Alma Repar), Pusti svoj pečat (mentorica Nataša Kolar), Dan odprtih vrat in promocija šole (mentorica Nataša Kolar) ter sodelovanje na informativnem dnevu, kjer bodo vključeni v predstavitve in idejne predloge. Ob koncu leta bomo pripravili zaključno prireditev Poklon ustvarjalnosti in znanju mladih, na kateri se bodo predstavili vsi sodelujoči z izdelki oz. poročili o tem, kaj so uspeli narediti na tekmovalnem ali ustvarjalnem področju. Prireditev bomo popestrili s kulturnim programom.

Naši nadarjeni dijaki imajo poleg različnih dejavnosti možnost individualiziranega pouka ter pedagoške pogodbe, kar jim nudi prilagajanje učnih vsebin in metod učenja svojim sposobnostim in interesom.

Dostopnost