Select Page
h

Vpisna mesta in rokovnik

V šolskem letu 2022/23 vpisujemo:

Program Razpisano število oddelkov/mest
tehniška gimnazija 2/56
gradbeni tehnik 3/84
geodetski tehnik 1/28
okoljevarstveni tehnik 1/28
zidar (tudi vajeniška oblika) 1/26
tesar 1/26
pečar – polagalec keramičnih oblog 1/26
kamnosek (tudi vajeniška oblika) 1/26
upravljalec težke gradbene mehanizacije 1/26
pomočnik pri tehnologiji gradnje 1/16

POMEMBNI DATUMI  ZA VPIS V POKLICNO –  TEHNIŠKO IZOBRAŽEVANJE V ŠOL. LETU 2023/24

12. 5. 2023

zadnji dan za oddajo prijave za poklicno tehnično izobraževanje (obrazec DZS 1,20 – prijava za vpis v začetni letnik srednje šole; obrazec je dosegljiv tudi na spletnih straneh)

17. 5. 2023

na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo objavljeno stanje prijav po programih in šolah (vse informacije bodo imele tudi izbrane šole)

1. 6. 2023

zadnji dan za prenos prijav

junij  2023

vpis (natančna navodila vam pošlje izbrana šola; vpis bo potekal na daljavo, prijavljeni kandidati bodo morali vpisno dokumentacijo vrniti do 30. 6. 2023)

 

POMEMBNI DATUMI  ZA VPIS V NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE, SREDNJE STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE in GIMNAZIJO V ŠOL. LETU 2023/24

3. 4. 2023

zadnji dan za oddajo prijave za nižje poklicno, srednje poklicno in srednje strokovno izobraževanje in gimnazijo (obrazec DZS 1,20 – prijava za vpis v začetni letnik srednje šole; obrazec je dosegljiv tudi na spletnih straneh)

7. 4. 2023

na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport bo objavljeno stanje prijav po programih in šolah (vse informacije bodo imele tudi izbrane šole)

24. 4. 2023

zadnji dan za prenos prijav

junij  2023

vpis (natančna navodila vam pošlje izbrana šola začetek meseca junija 2023; vpis bo potekal na daljavo, prijavljeni kandidati bodo morali vpisno dokumentacijo vrniti do 20. 6. 2023)

 

Več informacij o vpisu dobite v šolski svetovalni službi pri Dagmar Pirnovar Kadrijevič (01 5600 444).

h

Informacija o izvajanju programov v vajeniški obliki

Vajeniška oblika izobraževanja se od t. i. šolske oblike izobraževanja razlikuje samo v tem, da se vsaj polovica oziroma 50 % izobraževalnega programa (okvirno 56 tednov v treh letih) izvede kot praktično usposabljanje z delom pri delodajalcih (v šolski obliki znaša 22 % oziroma 24 tednov praktičnega usposabljanja z delom pri delodajalcih).

Delodajalce, pri katerih so na voljo vajeniška učna mesta, lahko kandidati najdejo na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport pod rubriko Vpis v srednje šole in naslovom Učna mesta.

Šolska in vajeniška oblika izobraževanja sta si enakovredni in zagotavljata udeležencem povsem enak standard izobrazbe, enako poklicno kvalifikacijo in enako možnost za nadaljevanje izobraževanja. Prednost vajeniške oblike je, da udeležencu omogoča zgodnejši stik s potencialnim delodajalcem in nabiranje praktičnih izkušenj, ki so pomembne za poklicno kariero, saj večajo možnosti za zaposlitev po končanem izobraževanju. V času izobraževanja ima dijak, ki se bo v programu izobraževal v vajeniški obliki, povsem enake pravice in obveznosti kot dijak, ki bo v isti program vpisan v šolski obliki.

Kandidati, ki se želijo izobraževati v vajeniški obliki, izpolnijo enako prijavnico kot vsi kandidati za vpis v srednjo šolo, pri navedbi programa pa morajo pripisati informacijo, da gre za vajeniško obliko (primer: Izobraževalni program: ZIDAR – VAJENIŠKA OBLIKA). Tudi prijavni in vpisni postopek ter roki za vpis so enaki.

Dostopnost