Select Page

Programi nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022 – MUNERA3

PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Projekt je financiran iz evropskih sredstev in je za udeležence BREZPLAČEN.

Vključijo se lahko vsi ZAPOSLENI, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu.

Potrjeni programi, ki se izvajajo:

  • upravljanje viličarja
  • spletni programer
  • upravljanje gradbene mehanizacije
  • obdelava podatkov z Excelom za večjo produktivnost pri pedagoškem delu
  • tečaj AutoCAD-a
  • pravopis in uradni dopisi.

 

Petra Žirovnik Grudnik

namestnica ravnatelja

Telefon: 01 5600 416

E-naslov: petra.zirovnik-grudnik@sggos.si

Kabinet 231

Upravljanje viličarja - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju dela s transportnimi napravami – viličarji. Cilj je kakovostnejše in varnejše opravljanje različnih operativnih del z viličarji. Udeleženci bodo pridobili znanja s področja dela, in sicer pri analizi, načrtovanju in organizaciji dela z različnim tovorom, pri pripravi dela oz. delovnega mesta, zagotavljanja kakovosti dela, osnov vzdrževanja in popravila, varovanja zdravja in okolja, ter operativna in manipulativna dela z viličarjem. Dobro poznavanje viličarja je pomembno z vidika varnega dela in zmanjšanja stroškov zaradi vzdrževanja.

Spletni programer - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženci programa bodo nadgrajevali znanje programiranja. Na praktičnih primerih bodo spoznavali napredne funkcije HTML, CSS in najbolj popularni programski jezik JavaScript. Tako bodo ob zaključku izobraževanja udeleženci znali sami postaviti lastno interaktivno spletno stran hkrati pa bodo pridobili tudi znanja za napredno uporabo njihovih CMS-je (sistemov za urejanje vsebin), sistemov za bloge. Delo v učilnici bodo dopolnjevali z uporabo inteligentne spletne platforme namenjene učenju praktičnih veščin programiranja.

Upravljanje gradbene mehanizacije - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženci programa bodo pridobili in izboljšali kompetence na področju upravljanja gradbenih strojev, s katerimi bodo še bolj kakovostno in varno opravljali različna gradbena dela; pridobili bodo znanja s področja dela s stroji TGM (zemeljska in rušitvena dela), hkrati pa tudi poznavanje delovanja in vzdrževanja posameznih sklopov stroja.

Tečaj AutoCAD-a - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženec spozna osnove programa AutoCAD, z njim lahko naredi natančen izris gradbenih načrtov in ostalih risb, v katerih lahko uporablja kotiranja in šrafure ter tekstovne opise. Narisano lahko uredi in stiska ali shrani v drugo obliko zapisa, npr. .pdf.

Obdelava podatkov z excelom za večjo produktivnost pri pedagoškem delu - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženec učinkoviteje razporeja z delovnim časom, napredneje uporablja računalniške programe in učinkoviteje koordinira delovni proces. Uporablja sodobna programska orodja in zna obdelovati podatke na zahtevnejši ravni.

Pravopis in uradni dopisi - PROJEKT JE ZAKLJUČEN.

Udeleženec presoja svoje vedenje o ustrezni tvorbi uradnih dopisov, na podlagi svojega predznanja usvoji/ponovi/dopolni
jezikovno vedenje, spozna najpogostejše pravopisne zanke in možnost uporabe jezikovnih priročnikov, tvori ustrezna uradna besedila.

Dostopnost