Select Page

Svetovalna služba

Običajno se starši in dijaki pri prvih stikih s šolo srečajo s svetovalno delavko, pedagoginjo, ki pokriva delo šolske svetovalne službe.
Srečanja z njo se nadaljujejo do konca šolanja na naši šoli, saj skrbi za prešolanje, preventivno delovanje in vključevanje v dejavnosti oddelčnih skupnosti, koordinacijo odkrivanja in dela z nadarjenimi dijaki, poklicno orientacijo in vpis v nadaljnje izobraževanje, pomoč in podporo dijakom na področju učenja in/ali v osebnem, socialnem in telesnem razvoju, področje šolske klime, kulture in vzgojnega načrta, koordinacijo dodatne strokovne pomoči, sodelovanje z zunanjimi institucijami ter drugo.
Naloga svetovalne službe je, da v skladu s svojo strokovno usposobljenostjo nudi pomoč posameznikom in skupinam ter sodeluje pri načrtovanju, izvajanju in evalvaciji vsakdanjega vzgojno-izobraževalnega dela in tako prispeva k čim večji uspešnosti posameznikov, skupin in šole kot celote. Kadar dijak sam ni kos učenju, če prihaja v spor s sošolci ali učitelji, če ima težave doma ali sam s seboj, lahko poišče pomoč svetovalne službe, ki mu svetuje pri njegovih težavah.
Pomoč lahko poiščejo tudi starši, ki se soočajo s takšnimi ali drugačnimi stiskami pri vzgoji, pri razumevanju najstniških težav, razreševanju medvrstniških konfliktov ali pa preprosto želijo otroku pomagati pri bolj učinkovitem učenju.

Dagmar Pirnovar Kadrijevič, spec.

svetovalna delavka, pedagoginja

Telefon: 01 5600 444

E-naslov: dagmar.pirnovar-kadrijevic@sggos.si

Uradne ure: vsak dan 9.00-12.00 in po dogovoru

Kabinet 229

Dostopnost