Select Page

Zidar

Zidar bo znal organizirati in izvesti dela pri gradnji zidov, stebrov, lokov, dimnikov. Izdeloval bo izolacije, omete, fasade, tlake in različne obloge ter betonske in armiranobetonske konstrukcije. Poznal bo uporabo in vzdrževanje zidarskega orodja in lahkih gradbenih strojev.

Zidar se lahko zaposli kot sodelavec pri gradnji različnih konstrukcijskih elementov zgradb, njihovi izolaciji in končni obdelavi. Lahko izvaja tudi obnovitvena in vzdrževalna dela na starejših zgradbah.

Štipendije za deficitarne poklice

Dijak, ki se vpiše v 1. letnik programa zidar, lahko zaprosi za štipendijo za deficitarne poklice, ki jih razpisuje Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije: http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/deficitarne/

Napredovanje v višji letnik
Dijak napreduje v višji letnik, če ob koncu pouka oziroma šolskega leta uspešno opravi vse obveznosti za tekoči letnik.
Zaključek izobraževanja
Zakjlučni izpit obsega: pisni in ustni izpit iz slovenščine, izdelek oziroma storitev in zagovor.
Kam naprej
Lahko se zaposlijo v gradbenih ali v sorodnih podjetjih; tisti s podjetniško žilico postanejo samostojni podjetniki; po pridobljenih delovnih izkušnjah lahko opravijo izpit za gradbenega delovodjo in opravljajo vodstvena dela na gradbiščih ali pa pridobijo naziv mojster stroke. Mnogi nadaljujejo šolanje v programu poklicno-tehniškega izobraževanja (2 leti) in postanejo tehniki; s tem so jim odprta vrata predvsem na višje in visoke strokovne šole.
Zloženka
Izvedbeni predmetnik
Splošnoizobraževalni predmeti/strokovni moduli
Kratica
Letnik
 
 
1.
2.
3.
Slovenščina
 SLO
2
3
3
Matematika
MAT
2
3
3
Tuji jezik
ANG/NEM
2
2
2
Umetnost
UME
1
   
Naravoslovje
NAR
2
2
 
Družboslovje
DRU
2
2
 
Športna vzgoja
ŠVZ
2
2
2
Gradbeništvo
GRA
3
2
2
Osnovna gradbena tehnologija
OGT
2
2
2
Strokovno risanje
STR
3
   
Zidarska dela
ZDE
4
6
8
izbirni moduli    
2
3
Dela in poklici v gradbeništvu*
DPG
6
 
4
Lahka gradbena mehanizacija*
LGM  
7
 
Podjetništvo*
POD    
2
Praktično usposabljanje z delom (ur letno)
PUD
114
380
418
Interesne dejavnosti (ur letno)
IND
60
53
47
Gradovi Kralja Matjaža

Gradovi Kralja Matjaža

Ekipa SGGOŠ.StG se je udeležila tradicionalnega tekmovanja Gradovi Kralja Matjaža in osvojila 1. mesto.

Dostopnost