Učbeniki, delovni učbeniki in delovni zvezki 2023/24

Izposoja učbeniških kompletov je urejena za vse programe in poklice. Izpolnjene naročilnice za izposojo kompletov dijaki oddajajo do predpisanega roka. Prve dni v septembru učbenike prejmejo, vrnejo pa jih ob koncu šolskega leta.

Dijaki bodočih 1. letnikov se na učbeniške komplete naročijo ob vpisu, prevzamejo pa jih prvi dan pouka.

Alma Repar, prof., bibliotekar

skrbnica učbeniškega sklada

Telefon: 01 5600 427

E-naslov: alma.repar@sggos.si

Dostopnost